Tvättmaskiner och kylskåp


Tvättmaskiner och kylskåp

Vad är tvättmaskiner och kylskåp?

Till tvättmaskiner och kylskåp räknas kasserade tvättmaskiner och kylskåp.

Vad får inte sorteras som tvättmaskiner och kylskåp?

Övrigt el- och elektronikavfall.

Varför ska tvättmaskiner och kylskåp sorteras?

Tvättmaskiner och kylskåp plockas isär och isolering och freoner samlas in varpå övriga materialet används som råvara för nya produkter. Felhanterat orsakar freoner skada på hälsa och miljö.

Hur gör jag?

Tvättmaskiner och kylskåp tas emot separat på återvinningsstationen, kontakta stationsskötaren. Lämna endast komplett utrustning, plocka aldrig isär apparaten själv.

Knep?

Sortera olika material innan du kommer till återvinningstationen så går besöket snabbare.

Var tas tvättmaskiner och kylskåp emot?

Tvättmaskiner och kylskåp tas emot på återvinningsstationen.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav