Vid återvinningsstationen

Det finns totalt 23 återvinningsstationer på Ekorosks verksamhetsområde. Du kan föra bland annat plast- och kartongförpackningar, energiavfall, träavfall, metall, glas, papper, kartong, el- och elektronikskrot, farligt avfall, stenmaterial och deponiavfall till återvinningsstationen. Trädgårdsavfall tas antingen emot vid återvinningsstationen eller har en egen insamlingsplats i kommunen.

Sortera gärna avfallet enligt dessa avfallsslag redan när du lastar bilen eller släpkärran där hemma. Det underlättar tömningen vid återvinningsstationen. För att försnabba besöket ytterligare så kan du ordna avfallet i den ordning materialcontainrarna är ordnade på återvinningsstationen. Fråga gärna vår personal om du behöver hjälp med sorteringen. Tack för att du sorterar!

Batterier och bärbara ackumulatorer

Till batterier räknas fingerbatterier, små batterier och mindre bärbara ackumulatorer som till exempel verktygsackumulatorer och mopedackumulatorer. Större industriella batterier eller bilackumulatorer räknas inte till batterier.

För batterier till insamlingen utan plastpåse, förpackning eller omslag. Du ska helst lägga batterierna enskilt och med polerna tejpade i insamlingslådan.

Använda batterier och ackumulatorer har vanligen kvar en liten mängd elektrisk laddning. Om polerna rör vid varandra, kan även en liten elektrisk laddning skapa så mycket värme, att materialet runt omkring till exempel en plastpåse börjar brinna. Det är lätt att förebygga brandrisken genom att tejpa över polerna på batterier och ackumulatorer, genast när du tar dem bort dem ur apparaten. Det går bra med vanlig tejp eller målartejp. Det viktigaste är att du täcker över polerna. Plastpåsar eller förpackningar i batteriinsamlingen orsakar också brandfara och problem vid tömningen.

Deponiavfall

Till deponi sorteras fönsterglas, glaskärl, speglar, glasfiber, skor, läderkläder och PVC-plast (det vill säga våttapeter, golvmattor, avloppsrör, presenningar, regnkläder).

Deponering är den behandlingsmetod som används för avfall, som inte kan behandlas på annat sätt. Ur det material som sorteras som deponi, försöker Ekorosk ytterligare sortera ut material, som skulle gå att återvinna vid en avfallsförbränningsanläggning. Det som blir kvar deponeras på deponin för att inte skada naturen.

El- och elektronik (EE, på finska SER)

El- och elektronikavfall är kasserade elektriska och elektroniska produkter. Hit hör alla de apparater som drivs med elektrisk ström, ackumulator, batteri eller solenergi. Alla lampor, med undantag av glöd- och halogenlampor, räknas till elektriska och elektroniska produkter. De vanligaste elektriska och elektroniska apparaterna i ett hem är bland annat hushållsmaskiner, dammsugare, kaffekokare, klockor, datorer, skrivare, mobiltelefoner, tv-apparater, hemelektronik, kameror, lampor, belysningsarmaturer och elektriska verktyg, också elektriska bastuugnar och varmvattenberedare.

El- och elektronikavfall tas emot på återvinningsstationen. Lämna endast komplett utrustning, plocka aldrig isär apparaten själv.

Energiavfall vid återvinningsstationen

Energiavfall som tas till återvinningsstationen är sådant som inte dagligen uppstår i köket eller vid skrivbordet. Utan snarare större föremål och sådant som dyker upp vid storstädningen hemma eller i garaget. Till energiavfallet på återvinningsstationen hör kanistrar, styrox, smutsiga textilier, plast, samt våt och smutsig kartong och papper som inte går att återanvända.

I containern för energiavfall får man inte lägga PVC (märkning 03), elektronik eller farligt avfall.

Energiavallet ska inte packas i påsar, förpackning eller omslag.

Farligt avfall

Farligt avfall är till exempel kemikalier, spillolja och annat oljigt avfall, ackumulatorer, batterier, lösningsmedel, lim, lack, målfärg, impregneringsmedel, lysrör och lågenergilampor, bekämpningsmedel, impregnerat träavfall, reningsmedel, syror, aerosolburkar med innehåll, flytande nagellack, tenn, kvicksilver, samt kyl- och frysanordningar. Farligt avfall är avfall som är skadligt för hälsan och miljön. Farligt avfall kan både vara märkta med varningsmärken eller sakna varningsmärken.

Farligt avfall ska föras till återvinningsstationen i sin originalförpackning. Skriv tydligt på förpackningen vad den innehåller, om du byter förpackning för det farliga avfallet, till exempel tömmer en vätska i en mindre förpackning. Då kan stationsskötaren med hjälp av etiketten avgöra i vilket kärl det farliga avfallet ska placeras.

Berätta åt stationsskötaren vad slags farligt avfall du har och fråga gärna var du kan lämna det. Olika ämnen kan reagera sinsemellan om farligt avfall hamnar i fel kärl, med risk för det börjar brinna. Det här påverkar även tryggheten för alla kunder och Ekorosks arbetstagare.

Läkemedel som blivit överlopps ska föras till närmaste apotek. Apoteken tar emot dem i samarbete med Ekorosk.

OBS! Kontakta Ekorosk i förväg om du har asbest hemma. Privatpersoner får inte hantera asbest enligt lag.

Glasförpackningar

Som glas sorterar du tomma glasförpackningar för livsmedel. Hit hör glasflaskor och glasbrukar som töms när du lagar mat. Du kan lägga både färgade och klara glasflaskor och glasburkar i kärlet för glas. Glasförpackningarna ska vara rena så att de inte orsakar sanitära problem. Skölj dem med en skvätt kallt vatten eller diska ur dem när du diskar din vanliga disk. Kapsyler och lock kan du ta bort, sortera dem enligt material i plast eller metall. Etiketter och ringar kring flaskhalsen får vara kvar. Ovan nämnda glas tas emot på ekopunkterna.

OBS! Glaskärl som till exempel dricksglas, ugnsformar och kaffepannor samt opalglas, fönsterglas, vindrutor och speglar tas emot vid återvinningsstationen. Keramik och porslin är inte heller glas.

Glasförpackningar ska inte packas i påsar, förpackning eller omslag.

Kartong

Olika förpackningar av papper, papp och kartong lägger man i kartongåtervinningen. Dessa är till exempel mjölkpaket, juicepaket, pizzakartonger, mjölpåsar, ägglådor, tvättmedelskartonger, pastapaket, wellpapp, samt tomma wc- och hushållspappersrullar.

Kartongförpackningar behöver ingen särskild påse, men kan med fördel packas in i varandra. Förpackningen ska vara torr och ren. Ta bort plastkorkar. Platta till och vik ihop lådorna. Lägg gärna mindre förpackningar i de stora.

Löv och gräs

Löv och gräs ska sorteras separat från annat trädgårdsavfall.

Lämna inga säckar med löv och gräs, töm ut löven och gräset om du lagt dem i en säck.

När du rensar bort främmande växtarter, som till exempel jätteloka och jättebalsamin, ska du packa dem i en plastsäck som du lägger i containern för energiavfall på återvinningsstationen.

Stora mängder sten och jord tas emot vid avfallsanläggningarna i Pirilö i Jakobstad och Storkohmo i Karleby. Tänk på att du betalar behandlingsavgift för avfall som levereras av ett företag eller via ett transportbolag till Ekorosk.

Metall

Till metall räknas tomma konservburkar och andra förpackningar av metall, tomma aluminiumformar och -folie, kaffekapslar och kaviartuber, kapsyler och korkar, tomma vitamintuber och sprayburkar av metall, kastruller, bestick och föremål av metall som gått sönder, till exempel stekpannor och paraplyn. Du behöver inte ta bort handtag av plast eller tygbitar eftersom metallskrotet mals och sorteras med hjälp av bland annat magneter.

Metall ska inte packas i påsar, förpackning eller omslag. Metallföremål som är större än mynningen på ekopunkten ska föras till återvinningsstationen.

Papper

Papper är tidningar, tidskrifter, kopieringspapper, reklamblad, broschyrer och kataloger samt kuvert både med och utan plastfönster.

Papper behöver ingen förpackning. Pappret bör vara torrt och rent.

Presentpapper, smutsigt och vått papper, paff eller kartong får inte sorteras med papper.

Plastförpackningar

En plastförpackning är ett omslag som används för att packa in en produkt. Det kan exempelvis vara plast från livsmedel, askar för tomater, yoghurtburkar eller förpackningar från pålägg. Plastpåsar räknas också som en plastförpackning, likaså plastförpackningar från tvättmedel, schampo och tvål. Plastflaskor, kanistrar och burkar är också välkommet i plaståtervinningen. Platta gärna till förpackningen om så är möjligt.

Plastförpackningar behöver inte packas i påsar, men bör inte vara skrymmande. Skölj snabbt med kallt vatten och torka förpackningen. Ta bort korkar och lock. För den tomma, torra och rena plastförpackningen till återvinning. Om förpackningen luktar illa kan den sorteras som brännbart.

Ris och kvistar

Ris och kvistar ska sorteras separat från annat trädgårdsavfall.

Lämna inga säckar med ris och kvistar, töm ut riset och kvistarna om du lagt dem i en säck.

När du rensar bort främmande växtarter som till exempel jätteloka och jättebalsamin, ska du packa dem i en plastsäck som du lägger i containern för energiavfall på återvinningsstationen.

Stora mängder sten och jord tas emot vid avfallsanläggningarna i Pirilö i Jakobstad och Storkohmo i Karleby. Tänk på att du betalar behandlingsavgift för avfall som levereras av ett företag eller via ett transportbolag till Ekorosk.

Stenmaterial

Stenmaterial är tegel, plattor, keramik, porslin och betong från till exempel rivning och renovering av byggnader.

Stenmaterial ska inte packas i påsar, förpackning eller omslag.

Tvättmaskiner och kylskåp

Hit hör kasserade tvättmaskiner och kylskåp.

Tvättmaskiner och kylskåp tas emot separat på återvinningsstationen, kontakta stationsskötaren.  Lämna endast komplett utrustning, plocka aldrig isär apparaten själv.

Behandlat trä

Till behandlat trä klassas möbler, dörrar, målade, lackade, limmade och ytbehandlat bräder och -skivor, faner, filmfaner, vindskyddsskivor, laminatskivor och spånskivor. Spikar, skruvar och gångjärn får finnas kvar.

Obs! Impregnerat trä är farligt avfall som samlas in skilt.

 

Obehandlat trä

Till trä sorteras obehandlat trä, råbräder och lastpallar. Spikar, skruvar och gångjärn får finnas kvar.

Behandlat trä, exempelvis målat trä samt impregnerat trä sorteras skilt.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav