Returpapper

Returpapper

Vad är returpapper?

Returapper är tidningar, tidskrifter, kopieringspapper, reklamblad, broschyrer och kataloger samt kuvert både med och utan plastfönster.

Vad får inte sorteras som papper?

Presentpapper, smutsigt och vått papper, paff eller kartong får inte sorteras med papper.

Varför ska papper sorteras?

Papper som samlas in går till pappersbruken som använder det som fiberråvara vid tillverkningen av nytt papper. I Finland är vi väldigt duktiga på att återvinna papper till nya produkter och pappret används flera gånger under sin livstid.

Hur gör jag?

Papper behöver ingen förpackning. Pappret bör vara torrt och rent.

Knep?

Knyt ett snöre runt tidningshögen så är den lättare att föra iväg. Glöm inte ta bort snöret när du sätter tidningarna i kärlet.

Tömningsintervall?

Kärl för returpapper ska tömmas med 8 veckors tömningsintervall.

Bostadsbolaget bör räkna med 5 liter per person när man planerar insamlingen av returpapper.

Var tas papper emot?

Papper kan du föra både till ekopunkten och återvinningsstationen.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav