Val av insamlingssystem

Separatinsamling av bio- och energiavfall

Alla hushåll på Ekorosks område sorterar bio- och energiavfall i skilda soptunnor vid bostadsfastigheten. Ett annat alternativ är att ha gemensamma avfallskärl med närliggande bostadsfastigheter i grannskapet.

Separatinsamling av förpackningar och returpapper

Bostadsfastigheter med 5 bostäder eller fler ska också samla in förpackningar av kartong, plast, metall och glas i skilda sopkärl.

I tätorter ska bostadsbolagen också ha insamlingskärl för returpapper enligt 49 § och 50 § i avfallslagen.

Tömningsintervall

Bioavfallet ska tömmas med högst 2 veckors tömningsintervall enligt de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna. Kärlet för energiavfall ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall. Kärl för förpackningsavfall av kartong, plast, metall och glas ska tömmas med 8 veckors tömningsintervall. Men alla sopkärl kan tömmas oftare om det behövs för att undvika problem med lukt eller nedskräpning.

Läs mera om sopkärlen för bio- och energiavfall och tömningarna under fliken Bio- och energiavfallskärl.

Gemensamma kärl för bostadsbolag

Bostadsbolag kan också välja att grunda gemensamma avfallskärl för bio- och energiavfallet tillsammans med närliggande bostadsbolag i grannskapet. Bostadsbolagen delar på kostnaderna för transport och behandling av avfallet. Anmälan om gemensamma avfallskärl ska alltid lämnas in till Österbottens avfallsnämnd. Läs mera om detta under fliken Gemensamma kärl för bostadsbolag.