Val av insamlingssystem

Separatinsamling av bio- och energiavfall

Alla hushåll på Ekorosks område sorterar bio- och energiavfall i skilda soptunnor vid bostadsfastigheten. Ett annat alternativ är att ha gemensamma avfallskärl med närliggande bostadsfastigheter i grannskapet. Bostadsfastigheter med 10 bostäder eller fler ska också samla in förpackningar av kartong och plast i skilda sopkärl.

I tätorter ska bostadsbolagen också ha insamlingskärl för returpapper enligt 49 § och 50 § i avfallslagen. Bostadsbolag kan också frivilligt ordna insamling av andra förpackningsmaterial som till exempel metall och glas.

Skilda soptunnor för bio- och energiavfall

Bioavfallet töms varannan vecka av hygieniska skäl. Energiavfallet töms vanligen var 4. vecka. Läs mera om sopkärlen för bio- och energiavfall och tömningarna under fliken Bio- och energiavfallskärl.

Gemensamma kärl för bostadsbolag

Bostadsbolag kan också välja att grunda gemensamma avfallskärl för bio- och energiavfallet tillsammans med närliggande bostadsbolag i grannskapet. Bostadsbolagen delar på kostnaderna för transport och behandling av avfallet. Anmälan om gemensamma avfallskärl ska alltid lämnas in till Österbottens avfallsnämnd. Läs mera om detta under fliken Gemensamma kärl för bostadsbolag.