Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften grundar sig på avfallet som hämtas från fastigheterna.

Bioavfallets behandlingsavgift för egnahemshus och parhus är en fast minimiavgift på 0,40 €/tömning.

Behandlingsavgiften för energiavfall är volymbaserad och bestäms på basen av avfallskärlets storlek. Behandlingsavgiften för energiavfall 6,58 €/m3 inklusive moms.

Priser nedan inklusive moms 24%.

Bioavfallet töms med 2 veckors intervall.

Energiavfall töms med minst 4 veckors tömningsintervall. Hushåll med max 6 invånare kan ansöka hos Österbottens avfallsnämnd om förlängt intervall för tömning av energiavfallet till åtta veckor. För åtta veckors tömningsintervall kräver avfallsnämnden att hushållet har tillräckligt stort energiavfallskärl, för 1-2 personers hushåll minst 240 liter, samt för 3-6 personers hushåll minst 360 liter. För att förlänga intervallet mellan tömningarna till 8 veckor, ska du fylla i nämndens blankett ”Förlängning av tömningsintervall av energiavfallskärl” på avfallsnämndens hemsida och lämna in den till nämnden.

Bioavfall

Prislista från och med 1.1.2024.

BostadstypBehandlingsavgift inkl. 24 & moms
Egnahemshus och parhus0,40 €/tömning

Energiavfall

Prislista från och med 1.1.2024.

Kärlvolym/literBehandlingsavgift inkl. 24 % moms
140l kärl0,92 €/kärl/tömning
240l kärl1,58 €/kärl/tömning
360l kärl2,37 €/kärl/tömning
660l kärl4,34 €/kärl/tömning

Återvinningsstationerna

Privata hushåll kan använda återvinningsstationerna avgiftsfritt för tömning av förrådsavfall.

Om hushållet anlitar en transportfirma för att transportera avfallet, så debiteras en behandlingsavgift enligt avfallstyp. Fakturan för behandlingsavgiften går till företaget som levererar avfallet, och transportföretaget fakturerar det privata hushållet.

Större avfallslass

Ekorosk debiterar behandlingsavgift för allt avfall från privata hushåll som levereras av ett företag.

Stora avfallslass med t.ex. fyllnadsjord eller byggavfall tas emot vid avfallsanläggningarna i Pirilö i Jakobstad och vid Storkohmo i Karleby.

För leverans av avfall dit gäller följande anvisningar:

1. Sortera ditt avfall så att lasset går att lossa enligt avfallstyp. Sorteringsanvisningar finns på Ekorosks hemsida under Sortering > Vid återvinningsstationen. Avfall som en privatperson levererar själv till Ekorosk tas emot utan avgift.

2. Om du anlitar en transportfirma för transporten av avfallet, beställ ett bytesflak med mellanväggar av transportfirman, som håller de olika avfallstyperna åtskilda. Sorterat avfall påförs behandlingsavgift enligt avfallstyp. Osorterat avfall är betydligt dyrare, eftersom sorteringen då sker i efterskott hos Ekorosk.

Ekorosk debiterar behandlingsavgift för allt avfall från privata hushåll som levereras av ett företag. Fakturan för behandlingsavgiften går till företaget som levererar avfallet, och transportföretaget fakturerar det privata hushållet.

3. Transportfirmorna har Ekorosks transportdokument, fyll i det noga och underteckna det i samband med avhämtningen.