Behandlingsavgift

Behandlingsavgiften grundar sig på slammet som hämtas från fastigheterna och fastighetsinnehavaren faktureras av Ekorosk. Behandlingsavgiften är volymbaserad och bestäms på basen av mängden slam som levererats. Slambrunn eller septiktank ska tömmas minst en gång i året.

Priser nedan inklusive moms 24%.

Prislista från 1.1.2022

Avgift/typmoms 24%
slam från slamavskiljare21,74 €/m³
slam från samlingsbrunn5,80 €/m³
slam från minireningsverk21,74 €/m³