Avgifter

Fakturan från Ekorosk innehåller tre olika avgifter: fast avgift, behandlingsavgift och tömningsavgift.

  • Den fasta avgiften baserar sig på antalet personer i hushållet. I ett vånings- eller radhus med 5 bostäder eller fler räknas antalet bostäder.
  • Behandlingsavgiften baserar sig på avfallet som hämtas från fastigheterna.
  • Bioavfallets tömningsavgift är Ekorosks avgift för tömning av bioavfallskärlet och transport av bioavfallet. Energiavfallets tömningsavgift är avfallstransportörens avgift för tömning och transport.

OBS! Ekorosk kan inte påverka avfallstransportörernas prissättning. Husbolaget väljer själv vilken avfallstransportör det anlitar för transport av energiavfallet. Transportörernas kontaktuppgifter hittar du under fliken Avfallstransport.

Återvinningsstationerna

Privata hushåll kan använda återvinningsstationerna avgiftsfritt för tömning av förrådsavfall.

Om hushållet anlitar en transportfirma för att transportera avfallet, så debiteras en behandlingsavgift enligt avfallstyp. Fakturan för behandlingsavgiften går till företaget som levererar avfallet, och transportföretaget fakturerar det privata hushållet.

Större avfallslass

Ekorosk debiterar behandlingsavgift för allt avfall från privata hushåll som levereras av ett företag.

Stora avfallslass med t.ex. fyllnadsjord eller byggavfall tas emot vid avfallsanläggningarna i Pirilö i Jakobstad och vid Storkohmo i Karleby.

För leverans av avfall dit gäller följande anvisningar:

1. Sortera ditt avfall så att lasset går att lossa enligt avfallstyp. Sorteringsanvisningar finns på Ekorosks hemsida under Sortering > Vid återvinningsstationen. Avfall som en privatperson levererar själv till Ekorosk tas emot utan avgift.

2. Om du anlitar en transportfirma för transporten av avfallet, beställ ett bytesflak med mellanväggar av transportfirman, som håller de olika avfallstyperna åtskilda. Sorterat avfall påförs behandlingsavgift enligt avfallstyp. Osorterat avfall är betydligt dyrare, eftersom sorteringen då sker i efterskott hos Ekorosk.

Ekorosk debiterar behandlingsavgift för allt avfall från privata hushåll som levereras av ett företag. Fakturan för behandlingsavgiften går till företaget som levererar avfallet, och transportföretaget fakturerar det privata hushållet.

3. Transportfirmorna har Ekorosks transportdokument, fyll i det noga och underteckna det i samband med avhämtningen.