Tömningsavgift

Tömningsavgiften är avfallstransportörens avgift för tömning och transport. OBS! Ekorosk kan inte påverka avfallstransportörernas prissättning. Ekorosk fakturerar tömningsavgiften för de flesta avfallstransportörerna. Det finns ändå några avfallstransportörer som fakturerar tömningsavgiften själva, i så fall syns endast den fasta avgiften och behandlingsavgiften på Ekorosks faktura. Medan tömningsavgiften framkommer på avfallstransportörens faktura. Frågor gällande tömningsavgifterna besvaras av avfallstransportörerna.