Tömningsavgift

Bioavfallets tömningsavgift är Ekorosks avgift för tömning av bioavfallskärlet och transport av bioavfallet. Energiavfallets tömningsavgift är avfallstransportörens avgift för tömning och transport.

OBS! Ekorosk kan inte påverka avfallstransportörernas prissättning. Ekorosk fakturerar tömningsavgiften för de flesta avfallstransportörerna. Det finns ändå några avfallstransportörer som fakturerar energiavfallets tömningsavgift själva, i så fall syns endast den fasta avgiften, behandlingsavgiften och bioavfallets tömningsavgift på Ekorosks faktura. Medan energiavfallets tömningsavgift framkommer på avfallstransportörens faktura. Frågor gällande energiavfallets tömningsavgifter besvaras av avfallstransportörerna.

Tömningsavgift för bioavfall från och med 19.7.2023 då tömningen ordnas av Ekorosk

Kärlstorlekmoms 24 %
140l kärl3,04 €/tömning
240l kärl3,04€ /tömning
Djupkärl16,48 €/tömning