Slamtransport

Bostadsfastigheter måste ansluta sig till kommunens system för slamhantering. Slamhanteringen från bostadsfastigheter är en del av den kommunala avfallshanteringen, enligt avfallslagen.

Om du är uppkopplad till kommunens avloppsrörsnätverk leds slammet direkt till kommunens vattenreningsverk, och du är därmed ansluten till det kommunala slamhanteringssystemet.

Om du har slambrunn eller septiktank ska den tömmas minst en gång i året. Innehavaren av bostadsfastigheten väljer själv transportör och avtalar om tömning av slambrunnarna/septiktankarna. Ekorosk får uppgifterna om hushållet från slamtransportören.

Välj din kommun i listan för att se tillgängliga slamtransportörer.