Fritidsbostäder

Under sommarmånaderna finns det totalt 166 insamlingspunkter för fritidsbostädernas avfall på Ekorosks verksamhetsområde. Av dessa punkter är 13 stycken ute på öar i skärgården. Avfallskärlen för fritidsbostäder är i bruk under perioden maj – september.

Avfallskärlen för fritidsbostäder är avsedda endast för köksavfall från fritidsbosättningen, dvs bio- och energiavfall från köket. Man får inte föra annat avfall till fritidsbostädernas insamlingsplatser. Avfallet sorteras så att bioavfallet läggs i kärlet för bioavfall och energiavfallet i kärlet för energiavfall.

Adresser, koordinater och vilka avfallsmaterial som tas emot hittar du när du väljer kommun i listan på denna sida. Mera anvisningar om sorteringen vid ekopunkterna hittar du under sortering.

Fritidsbostäderna har full tillgång till alla Ekorosks ekopunkter och återvinningsstationer, där ytterligare annat avfall tas emot. Om du upptäcker nåt olämpligt vid fritidsbostädernas insamlingspunkter så ta gärna kontakt med Ekorosk på tfn 06 781 4500 eller info(a)ekorosk.fi.