Avfallstransport

Bostadsfastigheter måste ansluta sig till kommunens system för avfallshantering, enligt avfallslagen. Bostadsbolag ansluter sig till avfallshanteringen när man väljer transportör och avtalar om tömning av soptunnorna. Ekorosk får uppgifterna om hushållet från avfallstransportören. Bostadsbolaget kan antingen ha egna manuellt flyttbara energiavfallskärl eller från transportören. Ekorosk står för bioavfallskärlet, som Ekorosk äger men bostadsbolaget får använda utan avgift. Även underjordsbehållare kan användas. Avfallstransportören levererar de manuellt flyttbara soptunnorna.

Storleken på kärlet för bioavfall samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 10 liter per person när man planerar insamlingen av bioavfall. Största tillåtna storleken för manuellt flyttbara bioavfallskärl är 240 liter och vid behov kan flera bioavfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran. Bioavfallet ska tömmas med högst 2 veckors tömningsintervall.

Storleken på kärlet för energiavfall samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 20 liter per person när man planerar insamlingen av energiavfall. De största manuellt flyttbara energiavfallskärlen är 660 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran. Kärlet för energiavfall ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall.

Storleken på kärlet för kartongförpackningar samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 10 liter per person när man planerar insamlingen av kartongförpackningar. De största manuellt flyttbara energiavfallskärlen är 660 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran. Kärl för kartongförpackningar ska tömmas med 8 veckors tömningsintervall.

Storleken på kärlet för plastförpackningar samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 10 liter per person när man planerar insamlingen av plastförpackningar. De största manuellt flyttbara energiavfallskärlen är 660 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran. Kärl för plastförpackningar ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall.

Storleken på kärlet för returpapper samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 5 liter per person när man planerar insamlingen av returpapper. De största manuellt flyttbara energiavfallskärlen är 660 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran. Kärl för returpapper ska tömmas med 8 veckors tömningsintervall.