Avfallstransport

Bostadsfastigheter måste ansluta sig till kommunens system för avfallshantering, enligt avfallslagen. Bostadsbolaget kan välja mellan olika insamlingssystem; egna separata avfallskärl för bio- och energiavfall eller gemensamma avfallskärl för bio- och energiavfallet bio- och energiavfallet tillsammans med närliggande bostadbolag i grannskapet.

Bostadsbolag med 5 bostäder eller fler ska också samla in förpackningar av kartong, plast, metall och glas i skilda sopkärl vid fastigheten. Bostadsbolag i tätort är enligt avfallslagen även skyldiga att samla in papper i skilt sopkärl.

Bostadsbolaget ansluter sig till avfallshanteringen gällande bioavfall, kartong, plast, metall och glas genom att disponenten eller fastighetsinnehavaren på Ekorosk hemsida fyller i uppgifterna i blanketten ”Anslutning till avfallshantering”.

Bostadsbolaget kan även ringa Ekorosks kundbetjäning. Ekorosk står för bioavfalls-, kartong- plast-, metall- och glaskärl, som Ekorosk äger men bostadsbolaget får använda utan skild avgift. Ekorosk levererar nämnda kärl.

Bostadsbolaget ansluter dig till avfallshantering gällande energiavfall när disponenten eller fastighetsinnehavaren väljer transportör och avtalar om tömning av soptunnorna. Samma gäller pappersinsamlingen. Ekorosk får uppgifterna om bostadsbolaget från avfallstransportören. Bostadsbolaget kan antingen ha ett eget energiavfallskärl eller ett energiavfallskärl från transportören, som den i så fall levererar. Även om Ekorosk sköter faktureringen av avfallstransportörernas tömningsavgifter för energiavfallskärlet, så har Ekorosk inte möjlighet att påverka avfallstransportörens prissättning av tömningen av energiavfallskärlet.

Bostadsbolaget kan även välja att ha egna underjordsbehållare för avfall på egen bekostnad.

Storleken på kärlet för bioavfall samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 10 liter per person när man planerar insamlingen av bioavfall. Största tillåtna storleken för manuellt flyttbara bioavfallskärl är 240 liter och vid behov kan flera bioavfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran. Bioavfallet ska tömmas med högst 2 veckors tömningsintervall.

Storleken på kärlet för energiavfall samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 20 liter per person när man planerar insamlingen av energiavfall. De största manuellt flyttbara energiavfallskärlen är 660 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran. Kärlet för energiavfall ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall.

För kartongförpackningar används manuellt flyttbara kärl på 660 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran. Kärl för kartongförpackningar ska tömmas med 8 veckors tömningsintervall.

För plastförpackningar används manuellt flyttbara kärl på 660 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran. Kärl för plastförpackningar ska tömmas med 8 veckors tömningsintervall.

För metallförpackningar används manuellt flyttbara kärl på 240 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran. Kärl för metallförpackningar ska tömmas med 8 veckors tömningsintervall.

För glasförpackningar används manuellt flyttbara kärl på 240 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran. Kärl för glasförpackningar ska tömmas med 8 veckors tömningsintervall.

Storleken på kärlet för returpapper samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 5 liter per person när man planerar insamlingen av returpapper. De största manuellt flyttbara pappersavfallskärlen är 660 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran. Kärl för returpapper ska tömmas med 8 veckors tömningsintervall.