Jätteidenkuljetus

Asuntokiinteistöjen tulee jätelain mukaan liittyä kunnalliseen jätehuoltoon. Asunto-osakeyhtiöllä on valittavana erilaisia keräysjärjestelmiä. Bio- ja energiajätteelle voidaan valita omat erilliset jäteastiat tai niille voidaan käyttää yhteisiä jäteastioita viereisten asuntoyhtiöiden kanssa.

Asunto-osakeyhtiöissä, joissa on vähintään 5 asuntoa, tulee kerätä myös kartonki-, muovi-, metalli- ja lasipakkaukset erillisiin jäteastioihin kiinteistöllä. Taajama-alueella sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt ovat jätelain mukaan velvollisia keräämään myös paperin erilliseen jäteastiaan.

Asunto-osakeyhtiö liittyy biojätteen, kartongin, muovin, metallin ja lasin keräykseen niin, että isännöitsijä tai kiinteistönomistaja täyttää Ekoroskin verkkosivustossa tiedot lomakkeelle ”Liittyminen jätehuoltoon”.

Asunto-osakeyhtiö voi myös soittaa Ekoroskin asiakaspalveluun. Ekorosk vastaa biojätteen, kartongin, muovin, metallin ja lasin keräysastioista, jotka Ekorosk omistaa, mutta joita asunto-osakeyhtiö voi käyttää ilman erillistä maksua. Ekorosk toimittaa nämä jäteastiat.

Asunto-osakeyhtiö liittyy energiajätteen keräykseen niin, että isännöitsijä tai kiinteistönomistaja valitsee jätteenkuljetusyrityksen ja tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksestä. Sama koskee paperinkeräystä. Ekorosk saa asunto-osakeyhtiön tiedot jätteenkuljetusyritykseltä. Asunto-osakeyhtiö voi valita energiajätteelle joko oman keräysastian tai jätteenkuljetusyrityksen keräysastian, jonka kuljetusyritys toimittaa. Vaikka Ekorosk vastaa jätteenkuljetusyrityksen energiajäteastian tyhjennysmaksujen laskuttamisesta, Ekorosk ei voi vaikuttaa jätteenkuljetusyrityksen energiajäteastian tyhjennysmaksuun.

Asunto-osakeyhtiö voi valita myös omat maahan upotettavat jätesäiliöt omalla kustannuksellaan.

Biojäteastian koko ja astioiden määrä riippuu asunto-osakeyhtiön asukkaiden määrästä. Biojätteen keräystä suunniteltaessa laskentaperusteena voidaan käyttää 10 litraa henkilöä kohti. Manuaalisesti siirrettävän biojäteastian suurin sallittu koko on 240 litraa, ja tarvittaessa voidaan käyttää useita biojäteastioita. Maahan upotettava säiliö voi olla suurempi, koska se tyhjennetään nosturilla. Biojäteastia tulee tyhjentää korkeintaan 2 viikon välein.

Energiajäteastian koko ja astioiden määrä riippuu asunto-osakeyhtiön asukkaiden määrästä. Energiajätteen keräystä suunniteltaessa laskentaperusteena voidaan käyttää 20 litraa henkilöä kohti. Manuaalisesti siirrettävän energiajäteastian suurin sallittu koko on 660 litraa, ja tarvittaessa voidaan käyttää useita jäteastioita. Maahan upotettava säiliö voi olla suurempi, koska se tyhjennetään nosturilla. Energiajäteastia tulee tyhjentää neljän viikon välein.

Kartonkipakkauksille käytetään manuaalisesti siirrettävää keräysastiaa, jonka koko on 660 litraa, ja tarvittaessa voidaan käyttää useita keräysastioita. Maahan upotettava säiliö voi olla suurempi, koska se tyhjennetään nosturilla. Kartonkipakkausten keräysastia tulee tyhjentää 8 viikon välein.

Muovipakkauksille käytetään manuaalisesti siirrettävää keräysastiaa, jonka koko on 660 litraa, ja tarvittaessa voidaan käyttää useita keräysastioita. Maahan upotettava säiliö voi olla suurempi, koska se tyhjennetään nosturilla. Muovipakkausten keräysastia tulee tyhjentää 8 viikon välein.

Metallipakkauksille käytetään manuaalisesti siirrettävää keräysastiaa, jonka koko on 240 litraa, ja tarvittaessa voidaan käyttää useita keräysastioita. Maahan upotettava säiliö voi olla suurempi, koska se tyhjennetään nosturilla. Metallipakkausten keräysastia tulee tyhjentää 8 viikon välein.

Lasipakkauksille käytetään manuaalisesti siirrettävää keräysastiaa, jonka koko on 240 litraa, ja tarvittaessa voidaan käyttää useita keräysastioita. Maahan upotettava säiliö voi olla suurempi, koska se tyhjennetään nosturilla. Lasipakkausten keräysastia tulee tyhjentää 8 viikon välein.

Keräyspaperin keräysastian koko ja astioiden määrä riippuu asunto-osakeyhtiön asukkaiden määrästä. Keräyspaperin keräystä suunniteltaessa laskentaperusteena voidaan käyttää 5 litraa henkilöä kohti. Suurimpien manuaalisesti siirrettävien paperinkeräysastioiden koko on 660 litraa, ja tarvittaessa voidaan käyttää useita keräysastioita. Maahan upotettava säiliö voi olla suurempi, koska se tyhjennetään nosturilla. Paperinkeräysastia tulee tyhjentää 8 viikon välein.