Liittyminen jätehuoltoon

Vapaa-ajan asuntojen tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon jätelain mukaisesti. Valittavana on kaksi vaihtoehtoa: voit valita joko vapaa-ajan asuntojen alueellisen keräyspisteen käytön tai noudattaa omakotitalojen järjestelmää, jossa vapaa-ajan asunnolla on omat säännöllisesti tyhjennettävät jäteastiat bio- ja energiajätteelle.

Ekoroskilla on vapaa-ajan asunnoille tarkoitettu 166 keräyspisteen verkosto, joka on käytettävissä kesäkuukausina toukokuusta syyskuuhun. Keräyspisteet on tarkoitettu keittiöjätteelle, ja bio- ja energiajäte lajitellaan erikseen, kuten asuntokiinteistöissä.

Toisena vaihtoehtona on käyttää omakotitalojen järjestelmää, jossa on omat jäteastiat, jotka tyhjennetään säännöllisesti toukokuun ja syyskuun välisenä aikana. Valittavana on erilaisia keräysjärjestelmiä: erilliset jäteastiat bio- ja energiajätteelle, yhteiset jäteastiat bio- ja energiajätteelle naapureiden kanssa tai biojätteen kompostointi ja energiajäteastia.