Liittyminen jätehuoltoon

Asuntokiinteistöjen tulee jätelain mukaan liittyä kunnalliseen jätehuoltoon. Asunto-osakeyhtiöllä on valittavana erilaisia keräysjärjestelmiä. Bio- ja energiajätteelle voidaan valita omat erilliset jäteastiat tai niille voidaan käyttää yhteisiä jäteastioita viereisten asunto-osakeyhtiöiden kanssa.

Asunto-osakeyhtiöissä, joissa on vähintään 5 asuntoa, tulee kerätä myös kartonki-, muovi-, metalli- ja lasipakkaukset erillisiin kiinteistössä sijaitseviin jäteastioihin. Taajama-alueella sijaitsevat asunto-osakeyhtiöt ovat jätelain mukaan velvollisia keräämään myös paperin erilliseen jäteastiaan.

Asunto-osakeyhtiö liittyy biojätteen, kartongin, muovin, metallin ja lasin keräykseen niin, että isännöitsijä tai kiinteistönomistaja täyttää Ekoroskin verkkosivustossa tiedot lomakkeelle ”Liittyminen jätehuoltoon”.

Asunto-osakeyhtiö voi myös soittaa Ekoroskin asiakaspalveluun. Ekorosk vastaa biojätteen, kartongin, muovin, metallin ja lasin keräysastioista, jotka Ekorosk omistaa, mutta joita asunto-osakeyhtiö voi käyttää ilman erillistä maksua. Ekorosk toimittaa nämä jäteastiat.

Asunto-osakeyhtiö liittyy energiajätteen keräykseen niin, että isännöitsijä tai kiinteistönomistaja valitsee jätteenkuljetusyrityksen ja tekee sopimuksen jäteastioiden tyhjennyksestä. Sama koskee paperinkeräystä. Ekorosk saa asunto-osakeyhtiön tiedot jätteenkuljetusyritykseltä. Asunto-osakeyhtiö voi valita energiajätteelle joko oman keräysastian tai jätteenkuljetusyrityksen keräysastian, jonka kuljetusyritys toimittaa.

Asunto-osakeyhtiö voi valita myös omat maahan upotettavat jätesäiliöt omalla kustannuksellaan.

Lue lisää Ekoroskin toiminta-alueen jätteenkäsittelyä koskevista määräyksistä Pohjanmaan jätelautakunnan verkkosivustosta.