Energia- ja biojäteastiat

Asunto-osakeyhtiöissä kerätään sellaista jätettä, joka syntyy päivittäin, siis keittiö-, WC- ja työtilajätettä. Yleisimmin kiinteistöissä on käytössä erilliset jäteastiat bio- ja energiajätteelle. Kiitos, että lajittelet jätteesi!

Biojäte

Biojäteastiat tyhjennetään korkeintaan kahden viikon välein kunnan jätteidenkäsittelymääräysten mukaisesti.

Pakkaa biojäte mieluiten paperipussiin, sillä se sopii parhaiten biojätteen käsittelyyn. Jätehuoltomääräysten mukaan voi myös käyttää Ekoroskin hyväksymiä biohajoavia pusseja, jotka ovat standardin EN13432 mukaisia. Pussin koko voi olla enintään 30 litraa. Muovipusseja ei saa laittaa biojätteeseen.

Biojäte voi jäätyä kiinni biojäteastiaan lämpötilan liikkuessa nollan molemmin puolin. Tämän välttämiseksi voit laittaa sanomalehden biojäteastian pohjalle. Toinen vinkki on antaa biojätepussin olla hetken aikaa ulkona kylmässä ennen sen laittamista biojäteastiaan.

Muutamia vinkkejä:

  • Valuta märkä biojäte ennen sen laittamista pussiin. Biojäte on helppo kerätä pois tiskialtaasta tiskiallaskaapimella.
  • Vie biojätepussi ulos biojäteastiassa, jotta pussi ei rikkoudu matkalla biojätteen keräysastiaan.
  • Älä laita pussin alle mitään, kuten esimerkiksi kartonkia.

Omakoti- ja paritalojen biojäteastia on tietyn kokoinen, jotta se sopii alueen jätteenkuljetusautoon niin, että astia on mahdollista tyhjentää. Biojäteastian koko ei siis riipu syntyvän biojätteen määrästä. Tästä syystä omakoti- ja paritaloilla on kiinteä biojätteen käsittelyn vähimmäismaksu.

Energiajäte

Energiajäteastia tyhjennetään neljän viikon välein kunnan jätteidenkäsittelymääräysten mukaisesti. Kaikki jäteastiat voidaan tyhjentää tarvittaessa useammin haju- tai roskaamisongelmien välttämiseksi. Ekopisteeseen voidaan myös viedä enemmän jätettä (kuten kartonkia, mikä lisää materiaalin kierrätystä).

Energiajätteelle ei tarvita erityistä pussia.

Energiajäteastian koko ja jäteastioiden määrä riippuu asunto-osakeyhtiön asukasmäärästä. Asunto-osakeyhtiön tulee energiajätekeräystä suunnitellessaan varata jätteille tilaa 20 litraa henkilöä kohti. Suurimpien manuaalisesti siirrettävien energiajäteastioiden koko on 660 litraa, ja tarvittaessa jäteastioita voi olla useampia. Maahan upotettavat jätesäiliöt voivat olla suurempia, sillä ne tyhjennetään nosturilla.

Lue lisää jäteastioiden ominaisuuksia ja tyhjentämistä koskevista vaatimuksista Pohjanmaan jätelautakunnan ohjeista.