Kestävä kehitys

Kestävä kehitys on jatkuvaa työtä, jonka tavoitteena on varmistaa hyvät elinolosuhteet väestölle nyt ja tulevaisuudessa. Kestävän kehityksen käsitteen loi YK:n Brundtlandin komissio vuonna 1987.

Kestävään kehitykseen liittyy ekologisia, taloudellisia ja yhteiskunnallisia näkökohtia, ja sitä koskevaa työtä tulee tehdä samanaikaisesti kaikilla kolmella osa-alueella. Ekologisesta näkökulmasta kestävä kehitys tarkoittaa ekosysteemin biologisen monimuotoisuuden ja toiminnallisuuden säilyttämistä sekä ihmisen taloudellisen ja materiaalisen toiminnan mukauttamista luonnon kantokykyyn.

Taloudellinen kestävyys tarkoittaa tasapainoista kasvua niin sen sisällön kuin luonteen osalta, eli pitkällä tähtäimellä ei tule velkaantua tai käyttää kaikkia resursseja loppuun.

Yhteiskunnallisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta kestävä kehitys tarkoittaa siitä huolehtimista, että myös tulevilla sukupolvilla on edellytykset hyvään elämään.

Tutustu Ab Ekorosk Oy:n ympäristötavoitteisiin ja katso, miten toimimme kestävän kehityksen edistämiseksi.