Jätteidenkuljetus

Jos valitset vapaa-ajan asunnolle omakotitalojen järjestelmän noudattamisen, jossa on omat, säännöllisesti toukokuun ja syyskuun välisenä aikana tyhjennettävät jäteastiat, valitse jätteenkuljettaja ja tee sopimus jäteastioiden tyhjentämisestä. Katso oman kuntasi jätteenkuljettajat kohdasta Jätteenkuljetus.

Voit hakea vakituisen asunnon jäteastioiden tyhjennyksen keskeytystä, jos asut kesäasunnolla vakituisesti kesäaikaan vähintään kolmen kuukauden ajan ja olet järjestänyt bio- ja energiajätteen käsittelyn vapaa-ajan asunnolla. Tyhjennyksen keskeyttämistä haetaan täyttämällä jätelautakunnan verkkosivustossa lomake Hakemus jätteenkuljetuksen keskeyttämiseksi määräajaksi.