Liittyminen jätekuljetukseen

Asuntokiinteistöjen tulee jätelain mukaan liittyä kunnalliseen jätehuoltoon. Valittavana on erilaisia keräysjärjestelmiä. Bio- ja energiajätteelle voidaan valita erilliset jäteastiat, niille voidaan käyttää yhteisiä jäteastioita naapureiden kanssa tai biojäte voidaan kompostoida ja käyttää vain energiajätteelle tarkoitettua jäteastiaa.

Biojätteen keräykseen liitytään Ekoroskin verkkosivustossa täyttämällä tiedot lomakkeelle ”Liittyminen jätehuoltoon”.

Voit myös soittaa Ekoroskin asiakaspalveluun. Ekorosk vastaa biojäteastiasta, jonka Ekorosk omistaa, mutta jota kotitalous voi käyttää ilman erillistä maksua. Ekorosk toimittaa biojäteastian.

Energiajätteen keräykseen liitytään valitsemalla jätteenkuljetusyritys ja tekemällä sopimus jäteastioiden tyhjennyksestä. Ekorosk saa kotitalouden tiedot jätteenkuljetusyritykseltä. Voit valita energiajätteelle joko oman keräysastian tai jätteenkuljetusyrityksen keräysastian, jonka kuljetusyritys toimittaa.

Lue lisää Ekoroskin toiminta-alueen jätteenkäsittelyä koskevista määräyksistä Pohjanmaan jätelautakunnan verkkosivustosta.