Liittyminen jätekuljetukseen

Asuntokiinteistöjen tulee liittyä kunnalliseen jätehuoltoon jätelain mukaisesti. Valittavana on erilaisia keräysjärjestelmiä: erilliset jäteastiat bio- ja energiajätteelle, yhteiset jäteastiat bio- ja energiajätteelle naapureiden kanssa tai biojätteen kompostointi ja energiajäteastia.

Jätehuoltoon liitytään valitsemalla jätteenkuljetusyritys ja tekemällä sopimus jäteastioiden tyhjennyksestä. Ekorosk saa kotitalouden tiedot jätteenkuljetusyritykseltä. Voit käyttää joko omaa energiajäteastiaa tai jätteenkuljetusyrityksen jäteastiaa. Ekorosk kustantaa biojäteastian, jonka Ekorosk omistaa, mutta jota kotitalous voi käyttää maksutta. Jätteenkuljetusyritys toimittaa jäteastioita.

Lue lisää jätteiden käsittelyä koskevista määräyksistä Ekoroskin alueella Pohjanmaan jätelautakunnan verkkosivustosta.