Bio- ja energiajäteastiat

Asuinkiinteistössä kerätään päivittäin syntyvää keittiö-, WC- ja työtilajätettä. Yleisimmin kiinteistöissä on käytössä erilliset jäteastiat bio- ja energiajätteelle. Kiitos, että lajittelet jätteesi!

Biojäte

Biojäteastiat tyhjennetään vähintään kahden viikon välein kunnan jätteidenkäsittelymääräysten mukaisesti.

Biojäte on parasta pakata paperipussiin, sillä se sopii parhaiten biojätteen käsittelyyn. Jätehuoltomääräyksissä sallitaan myös Ekoroskin hyväksymät biohajoavat pussit, jotka ovat standardin EN13432 mukaiset. Pussin koko saa olla enintään 30 litraa.

Biojäte voi jäätyä kiinni biojäteastiaan talviaikaan, jolloin lämpötila liikkuu nollan molemmilla puolilla. Näin voit estää biojätepussin jäätymisen kiinni jäteastiaan:

  • Anna biojätepussin olla hetken aikaa pakkasessa, ennen kuin laitat sen biojäteastiaan.
  • Laita biojäteastian pohjalle sanomalehteä. Paperi hajoaa mädätysprosessissa biojätteen kanssa eikä haittaa käsittelyä.

Omakoti- ja paritalojen biojäteastia on tietyn kokoinen, jotta se sopii alueen jätteenkuljetusautoon niin, että astia on mahdollista tyhjentää. Biojäteastian koko ei siis riipu syntyvän biojätteen määrästä. Tästä syystä omakoti- ja paritaloilla on kiinteä biojätteen käsittelyn vähimmäismaksu.

Energiajäte

Energiajäteastia tyhjennetään neljän viikon välein kunnan jätteidenkäsittelymääräysten mukaisesti.

Pakkaa energiajätteet mieluiten muovikassiin. Kassin koko saa olla enintään 30 litraa.

Kotitaloudet, joissa on enintään kuusi asukasta, voivat hakea Pohjanmaan jätelautakunnalta energiajäteastian pidennettyä kahdeksan viikon tyhjennysväliä. Jotta energiajäte voidaan tyhjentää kahdeksan viikon välein, jätelautakunta edellyttää, että taloudessa on riittävän suuri energiajäteastia. Jäteastian koon tulee olla 1–2 henkilön taloudessa vähintään 140 litraa, 3–4 henkilön taloudessa vähintään 240 litraa ja 5-6 henkilön taloudessa vähintään 360 litraa. Jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä kahdeksaan viikkoon haetaan täyttämällä jätelautakunnan verkkosivustossa oleva lomake Energiajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen.

Energiajäteastian koon valinta riippuu kotitalouden jätteidenkäsittelytavoista. Jos energiajäteastia täyttyy ennen neljän viikon välein tapahtuvaa tyhjennystä, voit viedä enemmän jätettä ekopisteeseen (kuten kartonkia, mikä lisää materiaalin kierrätystä), tai pyytää jätteenkuljetusyritykseltä hieman suuremman energiajäteastian.