Bio- ja energiajäteastiat

Asuinkiinteistössä kerätään päivittäin syntyvää keittiö-, WC- ja työtilajätettä. Yleisimmin kiinteistöissä on käytössä erilliset jäteastiat bio- ja energiajätteelle. Kiitos, että lajittelet jätteesi!

Biojäte

Biojäteastiat tyhjennetään korkeintaan kahden viikon välein kunnan jätteidenkäsittelymääräysten mukaisesti.

Pakkaa biojäte mieluiten paperipussiin, sillä se sopii parhaiten biojätteen käsittelyyn. Jätehuoltomääräysten mukaan voi myös käyttää Ekoroskin hyväksymiä biohajoavia pusseja, jotka ovat standardin EN13432 mukaisia. Pussin koko voi olla enintään 30 litraa. Muovipusseja ei saa laittaa biojätteeseen.

Biojäte voi jäätyä kiinni biojäteastiaan lämpötilan liikkuessa nollan molemmin puolin. Tämän välttämiseksi voit laittaa sanomalehden biojäteastian pohjalle. Toinen vinkki on antaa biojätepussin olla hetken aikaa ulkona kylmässä ennen sen laittamista biojäteastiaan.

Muutamia vinkkejä:

  • Valuta märkä biojäte ennen sen laittamista pussiin. Biojäte on helppo kerätä pois tiskialtaasta tiskiallaskaapimella.
  • Vie biojätepussi ulos biojäteastiassa, jotta pussi ei rikkoudu matkalla biojätteen keräysastiaan.
  • Älä laita pussin alle mitään, kuten esimerkiksi kartonkia.

Omakoti- ja paritalojen biojäteastia on tietyn kokoinen, jotta se sopii alueen jätteenkuljetusautoon niin, että astia on mahdollista tyhjentää. Biojäteastian koko ei siis riipu syntyvän biojätteen määrästä. Tästä syystä omakoti- ja paritaloilla on kiinteä biojätteen käsittelyn vähimmäismaksu.

Energiajäte

Energiajäteastia tyhjennetään neljän viikon välein kunnan jätteidenkäsittelymääräysten mukaisesti.

Pakkaa energiajätteet mieluiten muovikassiin. Kassin koko saa olla enintään 30 litraa.

Kotitaloudet, joissa on enintään kuusi asukasta, voivat hakea Pohjanmaan jätelautakunnalta energiajäteastian pidennettyä kahdeksan viikon tyhjennysväliä. Jotta energiajäte voidaan tyhjentää kahdeksan viikon välein, jätelautakunta edellyttää, että taloudessa on riittävän suuri energiajäteastia. Jäteastian koon tulee olla 1–2 henkilön taloudessa vähintään 140 litraa, 3–4 henkilön taloudessa vähintään 240 litraa ja 5-6 henkilön taloudessa vähintään 360 litraa. Jäteastian tyhjennysvälin pidentämistä kahdeksaan viikkoon haetaan täyttämällä jätelautakunnan verkkosivustossa oleva lomake Energiajäteastian tyhjennysvälin pidentäminen.

Energiajäteastian koon valinta riippuu kotitalouden jätteidenkäsittelytavoista. Jos energiajäteastia täyttyy ennen neljän viikon välein tapahtuvaa tyhjennystä, voit viedä enemmän jätettä ekopisteeseen (kuten kartonkia, mikä lisää materiaalin kierrätystä), tai pyytää jätteenkuljetusyritykseltä hieman suuremman energiajäteastian.