Bio- och energiavfallskärl

Vid bostaden samlas sådant avfall in från köket, wc och arbetsrummet som uppstår varje dag. Det vanligaste insamlingssystemet vid fastigheten är att ha skilda soptunnor för bio- och energiavfall. Tack för att du sorterar!

Bioavfall

Bioavfallet ska tömmas med högst 2 veckors tömningsintervall enligt de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna.

Du ska helst förpacka bioavfallet i en papperspåse, eftersom den passar bäst in i bioavfallets behandling. Avfallsföreskrifterna tillåter också av Ekorosk godkända biologiskt nedbrytbara påsar, som följer EN13432 standarden. Påsen får vara högst 30 liter. Plastpåsar är inte tillåtna för bioavfallet.

Det finns en risk att bioavfallet fryser fast i bioavfallskärlet när temperaturen pendlar kring nollstrecket. För att undvika detta kan du lägga en dagstidning i bottnen av bioavfallskärlet. Ett annat knep är att låta bioavfallspåsen stå en kort stund ute i kylan innan du lägger den i bioavfallskärlet.

Några knep till:

  • Låt blött bioavfall rinna av innan det läggs i påsen, det går lättare att samla upp bioavfallet ur vasken med en slaskskrapa.
  • Ta ut hela matavfallspåsen i matavfallsbehållaren, då riskerar du inte att påsen går sönder på vägen bioavfallskärlet.
  • Sätt inget under påsen, som till exempel kartong.

Bioavfallstunnan för egnahemshus och parhus har en viss storlek för att passa till transportfordonen som finns på området, så att kärlet ska gå att tömma. Storleken på bioavfallskärlet beror alltså inte på mängden bioavfall som du producerar. Därför har också egnahemshus och parhus en fast minimibehandlingsavgift på bioavfallet.

Energiavfall

Kärlet för energiavfall ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall enligt de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna.

Energiavfall behöver ingen särskild påse.

Hushåll med max 6 invånare kan ansöka hos Österbottens avfallsnämnd om förlängt intervall för tömning av energiavfallet till åtta veckor. För att få tömma energiavfallet med åtta veckors intervall, kräver avfallsnämnden att hushållet har tillräckligt stort energiavfallskärl. För 1-2 personers hushåll minst 140 liter, för hushåll med 3-4 personer minst 240 liter och för hushåll med 5-6 personer minst 360 liter. För att förlänga intervallet mellan tömningarna till 8 veckor, ska du fylla i nämndens blankett ”Förlängning av tömningsintervall av energiavfallskärl”. Den hittar du via länken:

Vilken storlek hushållet väljer på kärlet för energiavfall beror på hushållets avfallsvanor.

Om kärlet för energiavfall fylls före tömningen var 4. vecka, så kan du välja att föra mer avfall till ekopunkten (t.ex. kartong, vilket ökar materialåtervinningen), eller begära ett något större energiavfallskärl av avfallstransportören.