Bio- och energiavfallskärl

Vid bostaden samlas sådant avfall in från köket, wc och arbetsrummet som uppstår varje dag. Det vanligaste insamlingssystemet vid fastigheten är att ha skilda soptunnor för bio- och energiavfall. Tack för att du sorterar!

Bioavfall

Bioavfallet ska tömmas med högst 2 veckors tömningsintervall enligt de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna.

Du ska helst förpacka bioavfallet i en papperspåse, eftersom den passar bäst in i bioavfallets behandling. Det går också att använda plastpåsar. Påsen eller kassen får vara högst 30 liter.

Risken för att bioavfallet fryser fast i bioavfallstunnan är som störst på vintern, när temperaturen pendlar på båda sidor om nollstrecket. Knep för att motverka att bioavfallspåsen fryser fast i kärlet:

  • Låt bioavfallspåsen stå ute i kölden en kort stund innan du lägger den i bioavfallskärlet
  • Lägg en dagstidning i botten av bioavfallskärlet. Pappret bryts ner i rötningsprocessen tillsammans med bioavfallet och stör inte processen.
  • Packa bioavfallet i en plastkasse, så fastnar det inte lika lätt i soptunnan

Bioavfallstunnan för egnahemshus och parhus har en viss storlek för att passa till transportfordonen som finns på området, så att kärlet ska gå att tömma. Storleken på bioavfallskärlet beror alltså inte på mängden bioavfall som du producerar. Därför har också egnahemshus och parhus en fast minimibehandlingsavgift på bioavfallet.

Energiavfall

Kärlet för energiavfall ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall enligt de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna.

Packa gärna energiavfallet i en plastpåse. Påsen får vara högst 30 liter.

Hushåll med max 6 invånare kan ansöka hos Österbottens avfallsnämnd om förlängt intervall för tömning av energiavfallet till åtta veckor. För att få tömma energiavfallet med åtta veckors intervall, kräver avfallsnämnden att hushållet har tillräckligt stort energiavfallskärl. För 1-2 personers hushåll minst 240 liter, och för hushåll med 3-6 personer minst 360 liter. För att förlänga intervallet mellan tömningarna till 8 veckor, ska du fylla i nämndens blankett ”Förlängning av tömningsintervall av energiavfallskärl”. Den hittar du via länken:

Vilken storlek hushållet väljer på kärlet för energiavfall beror på hushållets avfallsvanor.

Om kärlet för energiavfall fylls före tömningen var 4. vecka, så kan du välja att föra mer avfall till ekopunkten (t.ex. kartong, vilket ökar materialåtervinningen), eller begära ett något större energiavfallskärl av avfallstransportören.