Deponiavfall

Deponiavfall

Vad är deponi?

Till deponi sorteras fönsterglas, glaskärl, speglar, glasfiber, skor, läderkläder och PVC-plast (det vill säga våttapeter, golvmattor, avloppsrör, presenningar, regnkläder).

Vad får inte sorteras som deponi?

Farligt avfall och material som går att återvinna som energi eller material, ska inte sorteras som deponi.

Varför ska deponi sorteras?

Deponering är den behandlingsmetod som används för avfall som inte kan behandlas på annat sätt. Ur det material som sorteras som deponi, försöker Ekorosk ytterligare sortera ut material, som skulle gå att återvinna vid en avfallsförbränningsanläggning. Det som blir kvar deponeras på deponin för att inte skada naturen.

Hur gör jag?

Deponimaterial behöver ingen förpackning.

Knep?

Försök att i så liten utsträckning använda material som inte går att återanvända som material eller energi.

Var tas deponi emot?

Deponiavfall tas emot på återvinningsstationerna.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav