Metallförpackningar

Metallförpackningar

Vad är metallförpackningar?

Till insamlingen av metallförpackningar förs tomma konservburkar och andra metallförpackningar, tomma aluminiumformar och aluminiumfolie, kaffekapslar, påsförslutare av metall, metalltuber, kapsyler och lock samt tomma vitaminförpackningar av metall och tomma sprejflaskor utan tryck.

Vad får man inte sätta på insamlingen av metallförpackningar?

Plast, som plastpåsar, styrox eller bubbelplast, får inte placeras i insamlingen av metallförpackningar. Förpackningar som innehåller tryck eller rester av farliga ämnen ska föras till mottagningspunkten för farligt avfall. Elektriska och elektroniska produkter som strykjärn ska lämnas i containern för elektriska och elektroniska produkter på återvinningsstationen. Chips- och kaffepaket samt andra plastförpackningar med foliering hör till insamlingen av plastförpackningar.

Varför sorteras metallförpackningar?

Metall är ett material som kan cirkulera för evigt. Metallförpackningarna kan bli till nya metallprodukter som kan återanvändas som råvara flera gånger. Återvinning av metallförpackningar blir allt viktigare eftersom tillgången till nya råvaror ständigt begränsas av miljöskäl och på grund av att naturresurserna minskar.

Gör så här

Metallförpackningar behöver inte packas i påsar, förpackningar eller andra omslag. Metallförpackningar som innehåller livsmedel ska spolas med lite kallt vatten innan de placeras i samlingsbehållaren. Om de olika delarna av förpackningen kan skiljas åt, placera de olika materialen i skilda insamlingskärl enligt material.

Tips!

Om du inte vet om förpackningen är av metall, kan du utföra ett skrynkeltest. Pressa ihop förpackningen i knytnäven och om den förblir ihopskrynklad är den sannolikt av metall. Om förpackningen återgår till sin ursprungliga form är den förmodligen av plast.

Tömningsintervall

Insamlingskärlen för metallförpackningar töms minst var 8: e vecka. Tömningsintervallet beror på bostadsaktiebolagets storlek och kärlmängd.

Var tar man emot metallförpackningar?

Metallförpackningar tas emot på ekopunkterna och på återvinningsstationerna. Insamlingskärl för metallförpackningar finns också i bostadsbolag med minst 5 bostäder.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav