Avgifter för fritidspunkter

Ekorosk uppbär en avgift för skötseln av insamlingspunkterna för fritidsbostädernas bio- och energiavfall. Avgiften består av två delar: en fast avgift samt en behandlings- och tömningsavgift. Läs mera om dem via länkarna.

Fritidsbostäder som väljer att ha egna sopkärl för bio- och energiavfall får en likadan faktura som egnahemshus med tre olika avgifter: fast avgift, behandlingsavgift och tömningsavgift.

  • Den fasta avgiften är en årlig avgift på 20,15 €/år (innehåller moms 24%). Den betalas endast av de fritidsbostadsägare som bor stadigvarande utanför Ekorosks område. Den fasta avgiften berättigar till användning av ekopunkterna och återvinningsstationerna.
  • Behandlingsavgiften baserar sig på avfallet som hämtas från fritidsbostaden.
  • Bioavfallets tömningsavgift är Ekorosks avgift för tömning av bioavfallskärlet och transport av bioavfallet. Energiavfallets tömningsavgift är avfallstransportörens avgift för tömning och transport.

OBS! Ekorosk kan inte påverka avfallstransportörernas prissättning av tömningen av energiavfallskärlet. Hushållet väljer själv vilken avfallstransportör det anlitar för energiavfallstömningar. Transportörernas kontaktuppgifter hittar du under fliken Avfallstransport.