Avgifter för fritidspunkter

Ekorosk uppbär en avgift för skötseln av insamlingspunkterna för fritidsbostädernas bio- och energiavfall. Avgiften består av två delar: en fast avgift samt en behandlings- och tömningsavgift. Läs mera om dem via länkarna.

Fritidsbostäder som väljer att ha egna sopkärl för bio- och energiavfall får en likadan faktura som egnahemshus med tre olika avgifter: fast avgift, behandlingsavgift och tömningsavgift.

  • Den fasta avgiften är en årlig avgift på 16,69 €/år (innehåller moms 24%). Den betalas endast av de fritidsbostadsägare som bor stadigvarande utanför Ekorosks område. Den fasta avgiften berättigar till användning av ekopunkterna och återvinningsstationerna.
  • Behandlingsavgiften baserar sig på avfallet som hämtas från fritidsbostaden.
  • Tömningsavgiften är avfallstransportörens avgift för tömning och transport.

OBS! Ekorosk kan inte påverka avfallstransportörernas prissättning. Hushållet väljer själv vilken avfallstransportör det anlitar. Här är en länk till deras kontaktuppgifter: