Behandlat trä

Behandlat trä

Vad är behandlat trä?

Till behandlat trä klassas möbler, dörrar, målade, lackade, limmade och ytbehandlat bräder och -skivor, faner, filmfaner, vindskyddsskivor, laminatskivor och spånskivor.

Vad får inte sorteras som behandlat trä?

Impregnerat trä får inte sorteras med behandlat trä.

Varför ska behandlat trä sorteras?

Det sorterade behandlade träet flisas och levereras som bränsle till samförbränningsanläggningar, där det ger el och fjärrvärme.

Hur gör jag?

Behandlat trä behöver inte packas. Spikar, skruvar och gångjärn får finnas kvar.

Knep?

Sortera olika material innan du kommer till återvinningsstationen så går besöket snabbare.

Var tas behandlat trä emot?

Behandlat trä tas emot på återvinningsstationerna.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav