Egnahemshus

Anslutning till avfallshantering

Alla hushåll på Ekorosks område ska vara anslutna till kommunal avfallshantering enligt avfallslagen. Du kan välja mellan olika insamlingssystem, som du kan läsa mer om under fliken Val av insamlingssystem. Du ansluter dig till avfallshanteringen gällande bioavfall genom att på Ekorosk hemsida fylla i uppgifterna i blanketten ”Anslutning till avfallshantering”.

Du ansluter dig till avfallshantering gällande energiavfall när du väljer transportör och avtalar om tömning av soptunnorna. Ekorosk får uppgifterna om hushållet från avfallstransportören.

Sortering

Vid bostaden sorterar man bio- och energiavfall i skilda soptunnor på gården. Läs mer om sorteringen under fliken Sortering vid egnahemshus. Du kan föra batterier, glas, metall och papper till ekopunkten. Några ekopunkter har också insamlingskärl för kartong och plastförpackningar. Allt övrigt avfall ska du ta till återvinningsstationen.

Anslutning till slamhantering

Alla hushåll på Ekorosks område ska vara anslutna till kommunal avfallshantering. Slamhanteringen från bostadsfastigheter är en del av den kommunala avfallshanteringen, enligt avfallslagen. Avloppsslam från septiktankar vid bostadsfastigheter ska tömmas minst en gång i året. Läs mer om slamhantering under fliken Slamhantering.

Kundbetjäning

Här hittar du länkar som hjälper dig att uträtta avfallsärenden. Du kan göra adressändring, ändra antalet personer i hushållet eller ge respons. Du hittar blanketter för att anhålla om kompostering eller förlängning av tömningsintervallet på energiavfall. Här finns också Ekorosks kontaktuppgifter.

Praktiska råd

Under praktiska råd kan du läsa om hållbar utveckling, samt om hur du kan minska på avfallet. Därtill kan du läsa om hur du planerar platsen för avfallskärl, samt rent allmänna tips för att underlätta avfallshanteringen vid din fastighet.