Minska avfallet

Vi förbrukar olika förnödenheter och varor och skapar samtidigt avfall. Allt avfall som vi kan ta till vara, reparera eller återvinna som material är en vinst för miljön, eftersom det sparar på mängden jungfrulig råvara som vi förbrukar. Dessutom minskar den totala mängden avfall, vilket leder till att dess miljöpåverkan och kostnaderna för behandlingen minskar.

Det bästa sättet att minska på avfallet är att se till att det inte uppstår avfall eller i varje fall så lite avfall som möjligt. Enligt avfallslagen ska man i all verksamhet försöka skapa så lite avfall som möjligt. Man kan försöka påverka människor och uppkomsten av avfall på många olika sätt, men sist och slutligen är det upp till var och en av oss hur vi väljer att leva våra liv. Endast vi själva kan ändra våra vanor och minska vårt eget avfall. Vi har alla ansvar för våra egna val.

Hur minskar jag avfallet?

Undvik:

  • Onödiga inköp
  • Engångsprodukter och kortlivade varor
  • Produkter som inte går att återvinna
  • Onödiga förpackningar
  • Farligt avfall

Använd:

  • Tjänster och teknik som sparar på resurserna
  • Hållbara produkter som går att reparera
  • Delningstjänster, samarbete med grannar och vänner
  • Varor som kan återanvändas