Vanliga frågor

Här hittar du svar på några av de vanligaste frågorna om hushållets avfallshantering. Du hittar också Avfallsordlistan som är en sökfunktion för de vanligaste typerna av avfall som uppstår i hemmet. Den innehåller drygt 1000 artiklar. Ta gärna kontakt om du saknar något i Avfallsordlistan eller behöver mera information. Du kan kontakta oss per e-post på info@ekorosk.fi eller per telefon 06 781 4500.

Fråga 1:

Jag vill förlänga intervallet mellan tömningarna av mina sopkärl för bio- och energiavfall. Hur gör jag?

Svar 1:

Bioavfallet måste tömmas varannan vecka enligt hälsovårdsmyndigheterna. Om du producerar lite avfall är det billigare att grunda gemensamma avfallskärl med grannen eller grannarna. Se svaret på fråga 2.  

Sopkärlet för energiavfall kan tömmas var 4. eller var 8. vecka. För att få tömning av energiavfallet var 4. vecka räcker det att du ringer din avfallstransportör och ber dem tömma var 4. vecka.

Hushåll med max 6 invånare kan ansöka hos Österbottens avfallsnämnd om att förlänga tömningsintervallet på energiavfallet till 8 veckor. För åtta veckors tömningsintervall för energiavfallet kräver Österbottens avfallsnämnd att hushållet ska ha tillräckligt stort energiavfallskärl: för 1-2 personers hushåll minst 140 liter, för 3-4 personers hushåll minst 240 liter, samt för 5-6 personers hushåll minst 360 liter. För 8 veckors tömningsintervall bör man fylla i nämndens blankett ”Förlängning av tömningsintervall av energiavfallskärl”.

Fråga 2:

Jag bor ensam och äter upp min mat, det uppstår inget bioavfall hemma hos mig. Kärlet för bioavfall känns onödigt, hur gör jag?

Svar 2:

Hushåll som producerar lite bioavfall kan välja att ha ett gemensamt bioavfallskärl med grannen/grannarna. Då delar man på tömningsavgift och behandlingskostnader för avfallet. Detta sparar både på ekonomin och miljön. Både bio- och energiavfallskärlen kan vara gemensamma. Anmälan om gemensamt avfallskärl ska lämnas in till Österbottens avfallsnämnd, när man grundar gemensamma kärl. Anmälan görs på blanketten ”Anmälan om gemensamt avfallskärl”. Alla hushåll som deltar ska skriva under samarbetsavtalet som lämnas in till avfallsnämnden. Ekorosk delar färdigt upp fakturan mellan deltagarna i det gemensamma kärlet, så ingen behöver bära upp pengar.

Fråga 3:

Jag tänker börja kompostera mitt bioavfall. Hur gör jag?

Om du väljer att kompostera bioavfallet ska du anhålla om undantag från separat insamling av bioavfall från Österbottens avfallsnämnd. Anhållan görs på blanketten ”Anhållan om undantag från separat insamling av bioavfall”. Det innebär att du bara har ett sopkärl för energiavfall på gårdsplanen. Det krävs att man uppfyller villkoren för undantag från separat insamling av bioavfall som ställs av Österbottens avfallsnämnd, till exempel att man har en godkänd kompostor.

Kom ihåg att sopkärlet för energiavfall endast får användas för just energiavfall. Om kompostorn fryser till på vintern och fylls med bioavfall, ska du beställa ett tillfälligt kärl för bioavfall från Ekorosk. Använd kärlet för bioavfall så länge kompostorn är frusen och återgå till kompostering när vädret blivit varmare.

Fråga 4:

Varför får jag inte ta saker från återvinningsstationen när jag ser något jag vill ha?

Svar 4:

Enligt avfallslagen kan och ska avfallsbolagen uppmana folk att cirkulera och återbruka saker, men vi kan inte tvinga någon till det. Avfallslagen stadgar också att vi inte får ge vidare saker som folk en gång fört till oss. Det finns andra kanaler och organisationer som fokuserar på återbruk och återanvändning.

Vi förespråkar cirkulation och återbruk i all vår information, men avfall som en gång lämnats in till oss kan endast cirkulera som råvara efter det.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav