Tömningsavgift

Tömningsavgiften är avfallstransportörens avgift för tömning och transport. OBS! Ekorosk kan inte påverka avfallstransportörernas prissättning. Ekorosk fakturerar tömningsavgiften för de flesta avfallstransportörer. Det finns ändå några avfallstransportörer som fakturerar tömningsavgiften själva, i så fall syns endast den fasta avgiften och behandlingsavgiften på Ekorosks faktura, medan tömningsavgiften framkommer på avfallstransportörens faktura. Frågor gällande tömningsavgifterna besvaras av avfallstransportörerna.

Tömningsavgift för förpackningsmaterial från och med 1.7.2023 då tömningen ordnas av Ekorosk

Kartongförpackningar

Kärlstorlekmoms 24 %
140l-660l kärl3,19 €/tömning
Djupkärl13,34 €/tömning

Plastförpackningar

Kärlstorlekmoms 24 %
140l-660l kärl3,19 €/tömning
Djupkärl13,34 €/tömning

Metallförpackningar

Kärlstorlekmoms 24 %
140l-660l kärl3,92 €/tömning
Djupkärl16,00 €/tömning

Glasförpackningar

Kärlstorlekmoms 24 %
140l-660l kärl3,92 €/tömning
Djupkärl16,00 €/tömning

Tömningsavgift för bioavfall från och med 19.7.2023 då tömningen ordnas av Ekorosk

Kärlstorlekmoms 24 %
140l kärl3,04 €/tömning
240l kärl3,04 €/tömning
Djupkärl16,48 €/tömning