Kompostering och energiavfallskärl

Vid bostaden samlas sådant avfall in från köket, wc och arbetsrummet som uppstår varje dag. Du kan välja att själv hantera ditt eget bioavfall genom att kompostera det i en godkänd värmeisolerad kompostor. När du väljer detta alternativ har du bara ett sopkärl för energiavfall på gårdsplanen. Kom ihåg att komposteringen kräver en del arbete, och en investering i en godkänd isolerad kompostor, samt ett behov av komposten man gör. Kompostering av eget intresse är bra, men endast ekonomiska skäl är knappast en bra orsak för att börja kompostera. Tack för att du sorterar!

Om du väljer att kompostera bioavfallet ska du anhålla om undantag från separat insamling av bioavfall från Österbottens avfallsnämnd. Du ska fylla i nämndens blankett ”Undantag för separat insamling av bioavfall” på avfallsnämndens hemsida. Det krävs att man uppfyller villkoren för undantag från separat insamling av bioavfall som ställs av Österbottens Avfallsnämnd och ett godkännande av nämnden.

Fyll i nämndens blankett och lämna in den till nämnden. Avfallsnämnden meddelar dig och Ekorosk när de behandlat din anhållan. Det behövs alltså inget skilt meddelande till Ekorosk eller transportören om att du lämnat in anhållan. Ekorosk hämtar bort bioavfallskärlet när Österbottens avfallsnämnd har meddelat om sitt beslut. Avhämtningen sker automatiskt två gånger i månaden så det kan ta några veckor innan bioavfallskärlet hämtas. Du behöver alltså inte meddela Ekorosk att bioavfallskärlet ska hämtas. Kompostorn kan tas i bruk genast när du fått beslutet.

Om du har lite bioavfall så kan det hända att kompostorn fryser till på vintern. Under en lång köldperiod kan det leda till att kompostorn fylls med bioavfall, eftersom den är bottenfrusen. Det löns alltså inte att avstå helt från bioavfallskärlet om man misstänker att det kan gå så här. Då kan man ta bioavfallskärlet tillfälligt i bruk under vintern. I så fall ska du meddela Ekorosk att bioavfallskärlet inte behöver hämtas, utan att du lägger det i ett förråd så att du kan ta det i bruk tillfälligt. Du kan meddela detta per e-post till adressen info@ekorosk.fi.

Meddela Ekorosk när du vill ta bioavfallskärlet i bruk igen, och för hur lång tid du tänker använda det. Du kan meddela detta per e-post till adressen info@ekorosk.fi. Då kan du genast ta bioavfallskärlet i bruk, om du har det i förrådet. Det kan ta ett par veckor om Ekorosk ska leverera ett bioavfallskärl till hushållet. Bioavfallskärl delas ut två gånger i månaden.

Säsongkompostering

Om du vill kompostera endast på en viss tidsperiod, till exempel på somrarna, och annars använda ett bioavfallskärl, meddela oss så hämtar vi inte bort bioavfallskärlet. Du kan förvara bioavfallskärlet på fastigheten så finns det färdigt för att tas i bruk när du håller paus från komposteringen.

Kom ihåg att meddela oss när du tar bioavfallskärlet i bruk så börjar vi med tömningarna. Kom också ihåg att meddela oss när du börjar kompostera igen så slutar vi att tömma bioavfallet. Om du alltid komposterar samma tid årligen kan vi också komma överens om en viss tidsperiod när bioavfallskärlet är i bruk.

Du kan meddela om säsongkompostering per e-post till adressen info@ekorosk.fi.

Användningen av energiavfallskärlet

Kom ihåg att sopkärlet för energiavfall endast får användas för just energiavfall. Om kompostorn fryser till på vintern och fylls med bioavfall, ska du beställa ett tillfälligt kärl för bioavfall från avfallstransportören. Använd kärlet för bioavfall så länge kompostorn är frusen och återgå till kompostering när vädret blivit varmare.

Energiavfallet läggs i soptunnan för energiavfall som vanligen töms var 4. vecka. Hushåll med max 6 invånare kan ansöka hos Österbottens avfallsnämnd om förlängt intervall för tömning av energiavfallet till åtta veckor. För att få tömma energiavfallet med åtta veckors intervall, kräver avfallsnämnden att hushållet har tillräckligt stort energiavfallskärl. För 1-2 personers hushåll minst 140 liter, för hushåll med 3-4 personer minst 240 liter och för hushåll med 5-6 personer minst 360 liter. För att förlänga intervallet mellan tömningarna till 8 veckor, ska du fylla i nämndens blankett ”Förlängning av tömningsintervall av energiavfallskärl” på avfallsnämndens hemsida och lämna in den till nämnden.