Kompostering och energiavfallskärl

Vid bostaden samlas sådant avfall in från köket, wc och arbetsrummet som uppstår varje dag. Du kan välja att själv hantera ditt eget bioavfall genom att kompostera det i en godkänd värmeisolerad kompostor. När du väljer detta alternativ har du bara ett sopkärl för energiavfall på gårdsplanen. Kom ihåg att komposteringen kräver en del arbete, och en investering i en godkänd isolerad kompostor. Kompostering av eget intresse är bra, men endast ekonomiska skäl är knappast en bra orsak för att börja kompostera. Tack för att du sorterar!

Om du väljer att kompostera bioavfallet ska du anhålla om undantag från separat insamling av bioavfall från Österbottens avfallsnämnd. Du ska fylla i nämndens blankett ”Undantag för separat insamling av bioavfall” på avfallsnämndens hemsida. Det krävs att man uppfyller villkoren för undantag från separat insamling av bioavfall som ställs av Österbottens Avfallsnämnd och ett godkännande av nämnden.

Kom ihåg att sopkärlet för energiavfall endast får användas för just energiavfall. Om kompostorn fryser till på vintern och fylls med bioavfall, ska du beställa ett tillfälligt kärl för bioavfall från avfallstransportören. Använd kärlet för bioavfall så länge kompostorn är frusen och återgå till kompostering när vädret blivit varmare.

Energiavfallet läggs i soptunnan för energiavfall som vanligen töms var 4. vecka. Hushåll med max 6 invånare kan ansöka hos Österbottens avfallsnämnd om förlängt intervall för tömning av energiavfallet till åtta veckor. För att få tömma energiavfallet med åtta veckors intervall, kräver avfallsnämnden att hushållet har tillräckligt stort energiavfallskärl. För 1-2 personers hushåll minst 240 liter, och för hushåll med 3-6 personer minst 360 liter. För att förlänga intervallet mellan tömningarna till 8 veckor, ska du fylla i nämndens blankett ”Förlängning av tömningsintervall av energiavfallskärl” på avfallsnämndens hemsida och lämna in den till nämnden.