Farligt avfall

Farligt avfall

Vad är farligt avfall?

Farligt avfall är till exempel kemikalier, spillolja och annat oljigt avfall, ackumulatorer, batterier, lösningsmedel, lim, lack, målfärg, impregneringsmedel, lysrör och lågenergilampor, bekämpningsmedel, impregnerat träavfall, rengöringsmedel, syror, aerosolburkar med innehåll, flytande nagellack, tenn och kvicksilver samt kyl- och frysanordningar. Farligt avfall kan vara både märkt med varningsmärken eller sakna märkning.

Vad får inte sorteras som farligt avfall?

Läkemedel är en speciell typ av farligt avfall. Läkemedel som blivit överlopps ska föras till närmaste apotek. Apoteken tar emot dem i samarbete med Ekorosk.

OBS! Kontakta Ekorosk om du har asbest hemma. Privatpersoner får inte hantera asbest.

Varför ska farligt avfall sorteras?

Farligt avfall är avfall som är skadligt för hälsan och miljön. Fel hanterat kan farligt avfall orsaka fara för kunder och Ekorosks personal. Det kan orsaka bränder och skada miljön.

Hur gör jag?

Farligt avfall ska föras till återvinningsstationen i sin originalförpackning.

Berätta åt stationsskötaren vad slags farligt avfall du har och fråga gärna var du kan lämna det. Olika ämnen kan reagera sinsemellan om farligt avfall hamnar i fel kärl, med risk för det börjar brinna. Det här påverkar även tryggheten för alla kunder och Ekorosks personal.

Knep?

Skriv tydligt på förpackningen vad den innehåller, om du byter förpackning för det farliga avfallet, till exempel tömmer en vätska i en mindre förpackning. Då kan stationsskötaren med hjälp av etiketten avgöra i vilket kärl det farliga avfallet ska placeras.

Var tas farligt avfall emot?

Farligt avfall tas emot på återvinningsstationerna. Läkemedel tas emot på apoteken i samarbete med Ekorosk.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav