Kartongförpackningar

Kartongförpackningar

Vad är kartongförpackningar?

Kartongförpackningar är olika förpackningar av papper, papp och kartong. Sådana är till exempel mjölk- och juiceburkar, pizzalådor, mjölpåsar, papperspåsar och – omslag, äggceller, tvättmedelsförpackningar, pastaförpackningar, wellpapp, hylsor för toalett- och hushållsrullar samt fiberbaserade engångsbehållare såsom kaffebägare.

Vad får man inte lägga i insamlingen av kartongförpackningar?

Inga andra produkter eller material får placeras i insamlingen av kartongförpackningar, till exempel plastpåsar, styrox och bubbelplast. Tryckbehållare eller förpackningar med rester av farliga ämnen ska föras till mottagningspunkten för farligt avfall. Papper som tidningar och kuvert läggs i ett annat insamlingskärl.

Varför sorteras kartongförpackningar?

Korrekt sorterad kartong används bland annat som råvara vid tillverkning av förpackningar och wellpapp.

Gör så här

Kartongförpackningar behöver ingen påse, men det lönar sig att placera dem inuti varandra. Förpackningarna skall vara torra och rena. Plastlock avlägsnas. Platta till lådorna och vik ihop dem. Det är bra att placera små förpackningar inuti större, så att det ryms fler förpackningar i insamlingskärlet.

Tips!

Det lönar sig att packa kartongförpackningar inuti varandra så att de tar mindre utrymme och sparar på miljön vid insamlingspunkten.

Tömningsintervall?

Förpackningsbehållare töms minst var 8: e vecka. Tömningsintervallet beror på bostadsaktiebolagets storlek och kärlmängd.

Bostadsaktiebolag som har insamling av kartongförpackningar bör reservera 10 liter utrymme per person för avfallet när man planerar insamlingen.

Var tas kartongförpackningar emot?

Kartongförpackningar tas emot på ekopunkterna och på återvinningsstationerna. Insamlingskärl för kartongförpackningar finns också i bostadsbolag med minst 5 bostäder.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav