Behandlings- och tömningsavgift

Tömningsavgiften är uppdelad i tre klasser utgående från servicenivå, det vill säga var insamlingskärlen är placerade:

ServicenivåTömningsavgift/år (inkl. moms)
1.Områdesinsamlingskärl finns på fritidsbostadsområdet eller vid den småbåtshamn som används samt längs med den led som används till och från fritidsbostaden.29,90 €
2.Områdesinsamlingskärl finns inte på fritidsbostadsområdet eller vid den småbåtshamn som används, men längs med den huvudsakliga led som används till fritidsbostaden.18 €
3.Områdesinsamlingskärl finns inte på fritidsbostadsområdet eller vid den småbåtshamn som används, ej heller längs den huvudsakliga led som används till fritidsbostaden.12 €