Behandlings- och tömningsavgift

Tömningsavgiften är uppdelad i tre klasser utgående från servicenivå, det vill säga var insamlingskärlen är placerade:

ServicenivåTömningsavgift/år inkl. 24 % moms
1.Områdesinsamlingskärl finns på fritidsbostadsområdet eller vid den småbåtshamn som används samt längs med den led som används till och från fritidsbostaden.31,40 €
2.Områdesinsamlingskärl finns inte på fritidsbostadsområdet eller vid den småbåtshamn som används, men längs med den huvudsakliga led som används till fritidsbostaden.26,14 €
3.Områdesinsamlingskärl finns inte på fritidsbostadsområdet eller vid den småbåtshamn som används, ej heller längs den huvudsakliga led som används till fritidsbostaden.20,89 €

Prislistan är i kraft från och med 1.1.2024.