Avgifter

Innehavaren av fastigheten får två fakturor för avloppsslammet: behandlingsavgift och tömningsavgift.

  • Behandlingsavgiften faktureras av Ekorosk och grundar sig på slammet som hämtas från fastigheterna.
  • Tömningsavgiften faktureras av slamtransportören och är slamtransportörens avgift för tömning och transport.

OBS! Ekorosk kan inte påverka slamtransportörernas prissättning. Hushållet väljer själv vilken slamtransportör det anlitar. Transportörernas kontaktuppgifter hittar du under fliken Slamtransport.