Energiavfall vid bostaden

Energiavfall vid bostaden

Vad är energiavfall vid bostaden

Energiavfall uppstår varje dag i köket, toaletten och vid skrivbordet. Till energiavfallet hör blöjor, bindor och liknande hygienprodukter, smutsiga kartong- och plastförpackningar som till exempel livsmedelsförpackningar, bakplåtspapper, använt hushållspapper, servetter, presentpapper och band. Även damm och dammsugarpåsar hör hemma i energiavfallet.

Vad får inte sorteras som energiavfall?

Bioavfall ska inte sättas med energiavfallet för det drar ner på energivärdet. PVC (märkning 03), elektronik och farligt avfall får inte heller sättas i energiavfallet. Exempelvis felsorterade batterier orsakar varje år flera bränder och farliga situationer vid behandlingen av energiavfallet.

Varför ska energiavfall sorteras?

Rätt sorterat får man mycket energi ur energiavfallet och det går att använda som bränsle i samförbränningsanläggningar.

Hur gör jag?

Energiavfall behöver ingen särskild påse.   

Knep?

Bränn inte energiavfall hemma. En godispåse i öppna spisen ger lika mycket giftig rök som när 10 000 godispåsar bränns i en förbränningsanläggning.

Tömningsintervall?

Fastighetens Energiavfallskärl ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall. Undantagsvis kan mindre hushåll på 1-6 personer ansöka hos Österbottens avfallsnämnd, om förlängt tömningsintervall för energiavfallet till åtta veckor. För åtta veckors tömningsintervall kräver avfallsnämnden att hushållet har tillräckligt stort energiavfallskärl: för 1-2 personers hushåll minst 140 liter, för 3-4 personers hushåll minst 240 liter, samt för 5-6 personers hushåll minst 360 liter. För att förlänga intervallet mellan tömningarna till 8 veckor, ska du fylla i nämndens blankett ”Förlängning av tömningsintervall av energiavfallskärl” på avfallsnämndens hemsida.

Var tas energiavfall emot?

Samlas in hemma hos alla hushåll och sätts i energiavfallskärlet på gården.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav