Så läser du Ekorosks faktura

Ekorosks faktura består av Ekorosks fasta månadsavgift, behandlingsavgiften för bio- och energiavfallet, samt Ekorosks tömningsavgift för bioavfallet och avfallstransportörens tömningsavgift energiavfallet för en del kunder. En del avfallstransportörer fakturerar tömningsavgiften själva, i sådana fall framkommer endast den fasta avgiften och behandlingsavgiften på Ekorosks faktura, medan energiavfallets tömningsavgift framkommer på avfallstransportörens faktura. Ekorosk kan inte påverka avfallstransportörernas prissättning av tömningen av energiavfallskärlet.