Anslutning till avfallshantering

Bostadsfastigheter måste ansluta sig till kommunens system för avfallshantering, enligt avfallslagen. Bostadsbolaget kan välja mellan olika insamlingssystem;  egna separata avfallskärl för bio- och energiavfall eller gemensamma avfallskärl för bio- och energiavfallet tillsammans med närliggande bostadbolag i grannskapet.

Bostadsbolag med 5 bostäder eller fler ska också samla in förpackningar av kartong, plast, metall och glas i skilda sopkärl vid fastigheten. Bostadsbolag i tätort är enligt avfallslagen även skyldiga att samla in papper i skilt sopkärl.

Bostadsbolaget ansluter sig till avfallshanteringen gällande bioavfall, kartong, plast, metall och glas genom att disponenten eller fastighetsinnehavaren på Ekorosk hemsida fyller i uppgifterna i blanketten ”Anslutning till avfallshantering”.

Bostadsbolaget kan även ringa Ekorosks kundbetjäning. Ekorosk står för bioavfalls-, kartong- plast-, metall- och glaskärl, som Ekorosk äger men bostadsbolaget får använda utan skild avgift. Ekorosk levererar nämnda kärl.

Bostadsbolaget ansluter dig till avfallshantering gällande energiavfall när disponenten eller fastighetsinnehavaren väljer transportör och avtalar om tömning av soptunnorna. Samma gäller pappersinsamlingen. Ekorosk får uppgifterna om bostadsbolaget från avfallstransportören. Bostadsbolaget kan antingen ha ett eget energiavfallskärl eller ett energiavfallskärl från transportören, som den i så fall levererar.

Bostadsbolaget kan även välja att ha egna underjordsbehållare för avfall på egen bekostnad.

Läs mer om föreskrifterna för avfallshantering på Ekorosks område via Österbottens avfallsnämnds hemsida.