Anslutning till avfallshantering

Bostadsfastigheter måste ansluta sig till kommunens system för avfallshantering, enligt avfallslagen. Bostadsbolaget kan välja mellan olika insamlingssystem;  egna avfallskärl för bio- och energiavfall eller gemensamma avfallskärl för bio- och energiavfallet tillsammans med närliggande bostadsbolag i grannskapet.

Bostadsbolaget ansluter sig till avfallshanteringen när disponenten eller fastighetsinnehavaren väljer transportör och avtalar om tömning av soptunnorna. Ekorosk får uppgifterna om bostadsbolaget från avfallstransportören. Bostadsbolaget kan antingen ha egna kärl för energiavfall och bioavfall, till exempel manuellt flyttbara avfallskärl eller underjordsbehållare. Ekorosk står för manuellt flyttbara bioavfallskärl, som Ekorosk äger men bostadsbolaget får använda utan avgift. Avfallstransportören levererar de manuellt flyttbara soptunnorna. Bostadsbolag med 5 bostäder eller fler ska också samla in förpackningar av kartong, plast, metall och glas i skilda sopkärl.

Läs mer om avfallshanteringsföreskrifterna på Ekorosks område på Österbottens avfallsnämnds hemsida.