Glasförpackningar

Glasförpackningar

Vad är glasförpackningar

Som glas sorterar du tomma glasförpackningar för livsmedel. Hit hör glasflaskor och glasburkar som töms när du lagar mat. Du kan lägga både färgade och klara glasflaskor och glasburkar i kärlet för glas.

Vad får inte sorteras som glasförpackningar?

Glaskärl som till exempel dricksglas, ugnsformar och kaffepannor samt opalglas, fönsterglas, vindrutor, speglar. Dessa får inte sorteras med glasförpackningar, utan tas emot vid återvinningsstationen. Keramik och porslin är inte heller glas.

Varför ska glasförpackningar sorteras?

Rätt sorterade glasförpackningar går att krossa och tvätta så att det går att använda som råmaterial för nya glasförpackningar.

Hur gör jag?

Glasförpackningarna ska vara rena så att de inte orsakar sanitära problem. Skölj dem med en skvätt kallt vatten eller diska ur dem när du diskar din vanliga disk. Kapsyler och lock kan du ta bort, sortera dem enligt material i plast eller metall.

Knep?

Etiketter och ringar kring flaskhalsen får vara kvar.

Var tas glasförpackningar emot?

Glasförpackningar tas emot på ekopunkterna och på återvinningsstationerna. Dessutom har bostadsbolag med fem eller fler bostäder insamlingskärl för glasförpackningar.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav