Batterier

Batterier

Vad är batterier?

Till batterier räknas fingerbatterier, små batterier och mindre bärbara ackumulatorer som t.ex. verktygsackumulatorer och mopedackumulatorer.

Vad får inte sorteras som batterier?

Större industriella batterier eller bilackumulatorer räknas inte till batterier.

Varför ska batterier sorteras?

Batterier är farligt avfall som kan orsaka fara för hälsa och miljö. Ur rätt sorterade batterier utvinns järn, zink och mangan till råmaterial för nya produkter och gödsel.

Hur gör jag?

För batterier till insamlingen utan plastpåse, förpackning eller omslag. Du ska helst lägga batterierna enskilt och med polerna tejpade i insamlingslådan.

Använda batterier och ackumulatorer har vanligen kvar en liten mängd elektrisk laddning. Om polerna rör vid varandra, kan även en liten elektrisk laddning skapa så mycket värme, att materialet runt omkring till exempel en plastpåse börjar brinna. Det är lätt att förebygga brandrisken genom att tejpa över polerna på batterier och ackumulatorer, genast när du tar dem bort dem ur apparaten. Det viktigaste är att du täcker över polerna. Plastpåsar eller förpackningar i batteriinsamlingen orsakar också brandfara och problem vid tömningen.

Knep?

Det går bra att tejpa över batteriernas poler med vanlig tejp eller målartejp.

Var tas batterier emot?

Batterier tas emot vid ekopunkten och vid återvinningsstationen.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav