Fast avgift

Den fasta avgiften grundar sig på antalet personer i hushållet. I vånings- och radhus med 5 bostäder eller fler, räknas antalet bostäder. Priser nedan inklusive moms 24%.

Prislistan är i kraft från och med 1.1.2021.

Avgift/typinnehåller moms 24%
Hushåll 1-2 personer4,75 €/mån
Hushåll > 3 personer6,83 €/mån
Vånings- och radhus > 5 lägenheter4,45 €/hushåll/mån