Fast avgift

Den fasta avgiften grundar sig på antalet personer i hushållet. I vånings- och radhus med 5 bostäder eller fler, räknas antalet bostäder. Priser nedan inklusive moms 24%.

Prislista i kraft 1.1.2022-31.12.2023.

Avgift/typinnehåller moms 24 %
Hushåll 1-2 personer7,13 €/månad
Hushåll > 3 personer10,25 €/månad
Vånings- och radhus > 5 lägenheter6,68 €/lägenhet/månad

Prislista i kraft från och med 1.1.2024.

Avgift/typinnehåller moms 24 %
Hushåll 1-2 personer7,49 €/månad
Hushåll > 3 personer10,76 €/månad
Vånings- och radhus > 5 lägenheter7,02 €/lägenhet/månad