Sortering

För att så mycket som möjligt av vårt avfall ska gå att återvinna, antingen som material eller som energi, är det viktigt att det är sorterat. Källsortering innebär att man sorterar avfallet där det uppstår, det vill säga hemma. Det är det förmånligaste och effektivaste sättet att tillvara saker som inte längre går att använda. Om vi låter bli att sortera avfallet blir det mycket svårare och dyrare, ibland också helt omöjligt, att återvinna avfallet.

På Ekorosks område har hushållen egna sopkärl för bio- och energiavfall på gården. Bostadsbolag med 5 bostäder eller fler ska också samla in förpackningar av kartong, plast, metall och glas i skilda sopkärl vid fastigheten. Bostadsbolag i tätort är enligt avfallslagen även skyldiga att samla in papper i skilt sopkärl.

Från egnahemshus och mindre bostadsbolag kan du föra batterier, förpackningar av glas och metall samt papper till ekopunkten. Några ekopunkter har också insamlingskärl för kartong och plastförpackningar.

Till återvinningsstationen kan du föra större mängder avfall samt farligt avfall.

Om du undrar vart en sak ska sorteras kan du skriva in ordet i avfallsordlistan.

Information om sorteringen hittar du via rullgardinsmenyn eller knapparna nedan.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav