Bio- och energiavfallskärl

Vid bostadsbolaget samlas sådant avfall in från köket, wc och arbetsrummet som uppstår varje dag. Det vanligaste insamlingssystemet vid fastigheten är att ha skilda soptunnor för bio- och energiavfall. Tack för att du sorterar!

Bioavfall

Bioavfallet ska tömmas med högst 2 veckors tömningsintervall enligt de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna. Men alla sopkärl kan tömmas oftare om det behövs för att undvika problem med lukt eller nedskräpning.

Du ska helst förpacka bioavfallet i en papperspåse, eftersom den passar bäst in i bioavfallets behandling. Avfallsföreskrifterma tillåter också av Ekorosk godkända biologiskt nedbrytbara påsar, som följer EN13432 standarden. Påsen får vara högst 30 liter.

Risken för att bioavfallet fryser fast i en manuellt flyttbar bioavfallstunna är som störst på vintern, när temperaturen pendlar på båda sidor om nollstrecket. Knep för att motverka att bioavfallspåsen fryser fast i kärlet:

  • Låt bioavfallspåsen stå ute i kölden en kort stund innan du lägger den i bioavfallskärlet
  • Lägg en dagstidning i botten av bioavfallskärlet. Pappret bryts ner i rötningsprocessen tillsammans med bioavfallet och stör inte processen.

Storleken på bioavfallskärlet samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 10 liter per person när man planerar insamlingen av bioavfall. Största tillåtna storleken för manuellt flyttbara bioavfallskärl är 240 liter och vid behov kan flera bioavfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran.

Energiavfall

Kärlet för energiavfall ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall enligt de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna. Men alla sopkärl kan tömmas oftare om det behövs för att undvika problem med lukt eller nedskräpning. Du kan också välja att föra mer avfall till ekopunkten (t.ex. kartong, vilket ökar materialåtervinningen).

Packa gärna energiavfallet i en plastpåse. Påsen får vara högst 30 liter.

Storleken på energiavfallskärlet samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 20 liter per person när man planerar insamlingen av energiavfall. De största använda manuellt flyttbara energiavfallskärlen är 660 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran.

Du kan läsa mera om kraven på sopkärlens egenskaper och tömningen av dem i Österbottens avfallsnämnds föreskrifter.