Bio- och energiavfallskärl

Vid bostadsbolaget samlas sådant avfall in från köket, wc och arbetsrummet som uppstår varje dag. Det vanligaste insamlingssystemet vid fastigheten är att ha skilda soptunnor för bio- och energiavfall. Tack för att du sorterar!

Bioavfall

Bioavfallet ska tömmas med högst 2 veckors tömningsintervall enligt de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna.

Du ska helst förpacka bioavfallet i en papperspåse, eftersom den passar bäst in i bioavfallets behandling. Avfallsföreskrifterna tillåter också av Ekorosk godkända biologiskt nedbrytbara påsar, som följer EN13432 standarden. Påsen får vara högst 30 liter. Plastpåsar är inte tillåtna för bioavfallet.

Det finns en risk att bioavfallet fryser fast i bioavfallskärlet när temperaturen pendlar kring nollstrecket. För att undvika detta kan du lägga en dagstidning i bottnen av bioavfallskärlet. Ett annat knep är att låta bioavfallspåsen stå en kort stund ute i kylan innan du lägger den i bioavfallskärlet.

Några knep till:

  • Låt blött bioavfall rinna av innan det läggs i påsen, det går lättare att samla upp bioavfallet ur vasken med en slaskskrapa.
  • Ta ut hela matavfallspåsen i matavfallsbehållaren, då riskerar du inte att påsen går sönder på vägen bioavfallskärlet.
  • Sätt inget under påsen, som till exempel kartong.

Storleken på bioavfallskärlet samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 10 liter per person när man planerar insamlingen av bioavfall. Största tillåtna storleken för manuellt flyttbara bioavfallskärl är 240 liter och vid behov kan flera bioavfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran.

Energiavfall

Kärlet för energiavfall ska tömmas med 4 veckors tömningsintervall enligt de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna. Men alla sopkärl kan tömmas oftare om det behövs för att undvika problem med lukt eller nedskräpning.

Energiavfall behöver ingen särskild påse.

Storleken på energiavfallskärlet samt antalet sopkärl beror på mängden invånare i bostadsbolaget. Bostadsbolaget bör räkna med 20 liter per person när man planerar insamlingen av energiavfall. De största använda manuellt flyttbara energiavfallskärlen är 660 liter och vid behov kan flera avfallskärl användas. Underjordsbehållare kan vara större, eftersom de töms med kran.

Du kan läsa mera om kraven på sopkärlens egenskaper och tömningen av dem i Österbottens avfallsnämnds föreskrifter.