Obehandlat trä

Obehandlat trä

Vad är obehandlat trä?

Till trä sorteras obehandlat trä, råbräder och lastpallar. Spikar, skruvar och gångjärn får finnas kvar.

Vad får inte sorteras som obehandlat trä?

Behandlat trä, exempelvis målat trä samt impregnerat trä. Impregnerat trä är farligt avfall som samlas in skilt.

Varför ska obehandlat trä sorteras?

Rent trä har fler användningsmöjligheter.

Hur gör jag?

Obehandlat trä behöver inte packas. Spikar, skruvar och gångjärn får finnas kvar.

Knep?

Sortera olika material innan du kommer till återvinningstationen så går besöket snabbare.

Var tas obehandlat trä emot?

Obehandlat trä tas emot på återvinningsstationerna.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav