Anslutning till avfallshantering

Fritidsbostäder måste ansluta sig till kommunens system för avfallshantering, enligt avfallslagen. Du kan välja mellan två alternativ, antingen väljer du de områdesvisa insamlingspunkterna för fritidsbostäder, eller så följer du systemet för egnahemshus med egna avfallskärl för bio- och energiavfall vid fritidsbostaden med regelbunden tömning.

Ekorosk upprätthåller ett nätverk av 166 insamlingspunkter för fritidsbostäder under sommarmånaderna maj-september. Insamlingspunkterna är avsedda för köksavfall, bio- och energiavfall som sorteras separat, lika som vid bostäder.

Det andra alternativet är att följa systemet för egnahemshus med egna avfallskärl med regelbunden tömning under perioden maj-september. Du kan välja mellan olika insamlingssystem; du kan ha separata avfallskärl för bio- och energiavfall, du kan ha gemensamma avfallskärl för bio- och energiavfallet tillsammans med dina grannar, eller du kan kompostera bioavfallet och ha ett energiavfallskärl.