Kortesjärvi

Kortesjärvi återvinningsstation

Adress:
Ollinkankaantie 94
Lat: 63.292210, Lng: 23.145298

Öppethållningstider:
Onsdag 11:30 - 18:00
Fjärde lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Kontaktperson:
Mats Koivusalo
tel. 06 781 4547
Epost mats.koivusalo(a)ekorosk.fi

Kortesjärvi Trädgårdsavfallspunkt

Adress:
Återvinningsstationen, Ollinkankaantie 94
Lat: 63.292210, Lng: 23.145298

Öppethållningstider:
Onsdag 11:30 - 18:00
Fjärde lördagen i månaden 09:00 - 13:00

Avgifter vid återvinningsstationen

Hushåll får föra de avfallsmaterial som tas emot på återvinningsstationen utan avgift. Annat avfall får inte föras till återvinningsstationerna. Mindre mängder avfallsmaterial från företag tas emot vid återvinningsstationerna mot en avgift.

Till återvinningsstationen kan du föra bland annat  plast- och kartongförpackningar, energiavfall, träavfall, metall, glas, papper, kartong, el- och elektronikskrot, farligt avfall, stenmaterial och deponiavfall. Trädgårdsavfallet tas emot vid en egen insamlingsplats i kommunen. Mera anvisningar om sorteringen vid återvinningsstationen hittar du under sortering. Personalen på återvinningsstationen ger även sorteringsanvisningar.

Avgifter vid trädgårdsavfallspunkten

Hushåll får föra det trädgårdsavfall som tas emot på trädgårdsavfallspunkten utan avgift. Annat avfall får inte föras till trädgårdsavfallspunkten. Trädgårdsavfall från företag tas inte emot vid trädgårdsavfallspunkterna.

Besökarstatistik