Löv och gräs

Löv och gräs

Vad är löv och gräs?

Löv och gräs kommer ur träden och vid klippning av gräsmattan.

Vad får inte sorteras som löv och gräs?

Ris och kvistar ska inte sorteras som löv och gräs, ej heller sten och jord.

Varför ska ris och kvistar sorteras?

Om löv och gräs sorteras tillsammans med ris och kvistar går det inte att nyttoanvända riset och kvistarna. Sorterat löv och gräs används som komposteringsmaterial i behandlingen av oljiga jordar.

Hur gör jag?

Löv och gräs ska sorteras separat från annat trädgårdsavfall. Lämna inga säckar med löv och gräs, töm ut löven och gräset om du lagt dem i en säck.

Knep?

När du rensar bort främmande växtarter som till exempel jätteloka och jättebalsamin, ska du packa dem i en plastsäck som du lägger i containern för deponiavfall på återvinningsstationen.

Stora mängder sten och jord tas emot vid avfallsanläggningarna i Pirilö i Jakobstad och Storkohmo i Karleby. Tänk på att du betalar behandlingsavgift för avfall som levereras av ett företag eller via ett transportbolag till Ekorosk.

Var tas löv och gräs emot?

Löv och gräs tas emot på trädgårdsavfallspunkten. Ofta är trädgårdsavfallspunkten samma som återvinningsstationen, men vissa kommuner har skild mottagningspunkt för trädgårdsavfallet. Hur det ligger till i din kommun ser du under återvinningsstationer.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav