Skolor

Rådgivningsverksamheten för skolor består dels av sorteringslektioner som hålls av Ekorosks egna rådgivare och kampanjer som skolorna kan genomföra själva.

Sorteringslektionerna fokuserar på årskurs 4 i lågstadierna och årskurs 7 i högstadierna, så att årskurs 4 besöks på våren och årskurs 7 på hösten. Ekorosks sakkunniga besöker skolan, och går tillsammans med hela årskursen igenom hur ett hushåll ska sortera på ett handgripligt sätt. OBS! Vi önskar att hela årskursen deltar i samma tillfälle. Sorteringslektionerna bokas via fliken Bokningskalender.

Ekorosk erbjuder även kampanjer med uppgifter som skolorna kan genomföra själva som en del av undervisningen. Information om aktuella kampanjer skickas ut med e-post till skolornas rektorer, dessutom informerar vi om dem på vår Nyhetssida. För mindre barn finns sorteringsuppgifter, som du hittar via fliken Sorteringsuppgifter.