Metall

Metall

Vad är metall?

Till metall räknas tomma konservburkar och andra förpackningar av metall, tomma aluminiumformar och -folie, kaffekapslar och kaviartuber, kapsyler och korkar, tomma vitamintuber och sprayburkar av metall, kastruller, bestick och föremål av metall som gått sönder, till exempel stekpannor och paraplyn.

Vad får inte sorteras som metall?

Plast, elektronik och farligt avfall.

Varför ska metall sorteras?

Järn och metallskrot blir nya metallprodukter, och går att återvinna som råvara nästan hur många gånger som helst. Återvinningen av metallskrot blir allt viktigare, eftersom tillgången till ny råvara begränsas alltmer på grund av miljöhänsyn och krympande naturresurser.

Hur gör jag?

Metall ska inte packas i påsar, förpackning eller omslag. Du behöver inte ta bort handtag av plast eller tygbitar, eftersom metallskrotet mals och sorteras med hjälp av bland annat magneter.  

Knep?

Metallföremål som är större än mynningen på ekopunkten ska föras till återvinningsstationen, till exempel cyklar och skottkärror.

Var tas metall emot?

Metall tas emot både vid ekopunkten och vid återvinningsstationen.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav