Stenmaterial

Stenmaterial

Vad är stenmaterial?

Stenmaterial är tegel, plattor, keramik, porslin och betong från till exempel rivning och renovering av byggnader.

Vad får inte sorteras som stenmaterial?

Sortera bort från stenmaterialet övrigt material och jord.

Varför ska stenmaterial sorteras?

Stenmaterialet krossas och exempelvis armeringar avlägsnas och sorteras till metall. Det krossade stenmaterialet används som konstruktionsmaterial vid byggande av infrastruktur som vägar och anläggningar.

Hur gör jag?

Stenmaterial ska inte packas i påsar, förpackning eller omslag.

Knep?

Sortera olika material innan du kommer till återvinningstationen så går besöket snabbare.

Var tas stenmaterial emot?

Stenmaterial tas emot på återvinningsstationen.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav