Ris och kvistar

Ris och kvistar

Vad är ris och kvistar?

Ris och kvistar kommer från städningen på gårdsplanen och när man kvistar av fallna träd.

Vad får inte sorteras som ris och kvistar?

Löv och gräs ska inte sorteras som ris och kvistar, ej heller sten och jord.

Varför ska ris och kvistar sorteras?

Ris och kvistar flisas och blir till fjärrvärme och el i samförbränningsanläggningar.

Hur gör jag?

Ris och kvistar ska sorteras separat från annat trädgårdsavfall. Lämna inga säckar med ris och kvistar, töm ut riset och kvistarna om du lagt dem i en säck.

Knep?

När du rensar bort främmande växtarter som till exempel jätteloka och jättebalsamin, ska du packa dem i en plastsäck som du lägger i containern för deponiavfall på återvinningsstationen.

Stora mängder sten och jord tas emot vid avfallsanläggningarna i Pirilö i Jakobstad och Storkohmo i Karleby. Tänk på att du betalar behandlingsavgift för avfall som levereras av ett företag eller via ett transportbolag till Ekorosk.

Var tas ris och kvistar emot?

Ris och kvistar tas emot på trädgårdsavfallspunkten. Ofta är trädgårdsavfallspunkten samma som återvinningsstationen, men vissa kommuner har en skild mottagningspunkt för trädgårdsavfallet. Hur det ligger till i din kommun ser du under återvinningsstationer.

Avfallsordlista

Vad? Vart? Hur?

Skriv in ett sökord eller klicka på en bokstav