Avfallstransport

Bostadsfastigheter måste ansluta sig till kommunens system för avfallshantering, enligt avfallslagen. Du kan välja mellan olika insamlingssystem; du kan ha separata avfallskärl för bio- och energiavfall, du kan ha gemensamma avfallskärl för bio- och energiavfallet tillsammans med dina grannar, eller så kan du kompostera bioavfallet och ha ett energiavfallskärl.

Du ansluter dig till avfallshanteringen gällande bioavfall genom att på Ekorosk hemsida fylla i uppgifterna i blanketten ”Anslutning till avfallshantering”.

Du kan även ringa Ekorosks kundbetjäning. Ekorosk står för bioavfallskärlet, som Ekorosk äger men hushållet får använda utan skild avgift. Ekorosk levererar bioavfallskärlet. Ekorosk ordnar tömningen av bioavfallskärlen.

Du ansluter dig till avfallshantering gällande energiavfall när du väljer transportör och avtalar om tömning av soptunnorna. Ekorosk får uppgifterna om hushållet från avfallstransportören. Du kan antingen ha ett eget energiavfallskärl eller ett energiavfallskärl från transportören, som den i så fall levererar. Även om Ekorosk sköter faktureringen av avfallstransportörernas tömningsavgifter för energiavfallskärlet, så har Ekorosk inte möjlighet att påverka avfallstransportörens prissättning av tömningen av energiavfallskärlet.

Bioavfallstunnan för egnahemshus och parhus har en viss storlek för att passa till transportfordonen som finns på området, för att kärlet ska gå att tömma. Storleken på bioavfallskärlet beror alltså inte på mängden bioavfall som du producerar. Därför har också egnahemshus och parhus en fast minimibehandlingsavgift på bioavfallet.

Sopkärlet för bioavfall är vanligen 140 liter, hushåll med 15 personer eller fler ska ha ett bioavfallskärl som är 240 liter. Bioavfallet töms varannan vecka.

Vilken storlek hushållet väljer på kärlet för energiavfall beror på hushållets avfallsvanor. Om kärlet för energiavfall fylls före tömningen var 4. vecka, så kan du välja att föra mer avfall till ekopunkten (t.ex. kartong, vilket ökar materialåtervinningen), eller begära ett något större energiavfallskärl av avfallstransportören.

Energiavfallet töms vanligen var 4. vecka. Då kan ett hushåll på 1-4 invånare ha ett energiavfallskärl som är 140 liter stort, 5-6 personer bör ha ett som är 240 liter stort, medan 7-9 personer ska ha ett energiavfallskärl som är 360 liter. Ett storhushåll med 10-17 invånare bör ha ett energiavfallskärl som 660 liter vid tömning var 4. vecka.

Hushåll med max 6 invånare kan ansöka hos Österbottens avfallsnämnd om förlängt intervall för tömning av energiavfallet till åtta veckor. För att få tömma energiavfallet med åtta veckors intervall, kräver avfallsnämnden att hushållet har tillräckligt stort energiavfallskärl. För 1-2 personers hushåll minst 140 liter, för hushåll med 3-4 personer minst 240 liter och för hushåll med 5-6 personer minst 360 liter. För att förlänga intervallet mellan tömningarna till 8 veckor, ska du fylla i nämndens blankett ”Förlängning av tömningsintervall av energiavfallskärl” på avfallsnämndens hemsida.

Välj din kommun i listan för att se tillgängliga avfallstransportörer.